Høgås hus 29

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 29 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 29 - 103 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 29 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 29 - 203 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700