Høgås 2 - Surtetjønnveien 27

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 27 - 102 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 27 - 203 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 27 - 204 Hybel i dublett 11 1700