Høgås hus 27

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 27 - 101 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 102 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 103 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 104 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 201 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 202 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 203 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700
Høgås hus 27 - 204 Hybel, dele bad og kjøkken 11 1700