Høgås 2 - Surtetjønnveien 27

Priser fra kr 3900,-

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 27 - 101 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 27 - 102 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 27 - 103 Hybel i dublett 11 3900 4000
Høgås hus 27 - 104 Hybel i dublett 11 3900 4000
Høgås hus 27 - 201 Hybel i dublett 11 3900 4000
Høgås hus 27 - 202 Hybel i dublett 11 3900 4000
Høgås hus 27 - 203 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 27 - 204 Hybel i dublett 11 1700