Høgås 2 - Surtetjønnveien 25

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 25 - 101 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 102 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 103 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 104 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 201 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 202 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 203 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 25 - 204 Hybel i dublett 11 1700