Høgås hus 19

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Høgås hus 19 - 101 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 19 - 103 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 19 - 201 Hybel i dublett 11 1700
Høgås hus 19 - 203 Hybel i dublett 11 1700