Høgås hus 15

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer
Dokumenter