Lederteamet

Lederteamet har kontorer i Raveien 189 B på Campus Vestfold.

Hans Erik Stormoen, administrerende direktør

31 00 84 25 | 906 05 340[email protected]


Christian Berg, direktør infrastruktur- og eiendomsutvikling

31 00 84 33 | 994 46 699 | [email protected]


Birgitte Sten, direktør bolig og service

31 00 84 41 | 480 53 324[email protected]


Hanne K. Bratland, direktør helse, barnehage og studentrelasjoner

31 00 84 88930 35 938 | [email protected]


Kristin Tandberg-Hemsøe, direktør forretningsstøtte

35 57 51 34 | 458 19 229 | [email protected]


Remi Meum, direktør innovasjon og forretningsutvikling

31 00 84 62  | r[email protected]


Heidi Pettersen, kommunikasjonsdirektør

977 06 201 | [email protected]