Lederteamet

Lederteamet har kontorer i Raveien 189 B på Campus Vestfold.

Hans Erik Stormoen, administrerende direktør

31 00 84 25 | 906 05 340hans.erik.stormoen@ssn.no


Christian Berg, leder for stab- og eiendomsutvikling

31 00 84 33 | 994 46 699 | christian.berg@ssn.no


Birgitte Sten, leder for studenttjenester

31 00 84 41 | 480 53 324birgitte.sten@ssn.no


Linda Tabita Tangen, leder for kommunikasjon og marked 

31 00 83 40930 72 222 | linda.tangen@ssn.no


Kristin Tandberg-Hemsøe, leder for økonomi og HR

35 57 51 34 | 458 19 229 | kristin.tandberg-hemsoe@ssn.no


Alexander Hesby, leder for innovasjon og teknologi

31 00 82 52 | alexander.hesby@ssn.no