Beredskap og krisehåndtering

SSN har fokus på beredskap og sikkerhet i det daglige arbeidet.

Sikresiden

Ved en krise, ring alltid nødnumrene først: 

Brann 110   |  Politi 112  |  Ambulanse 113  |  Legevakt 116 117


Ved en krise i SSNs studentboliger, der beboeres liv eller SSNs bygninger står i fare:

Ring SSNs beredskapstelefon: 31 00 95 00 

Låst deg ute av studentboligen din?

Ved en krise på USNs campus eller i USNs bygninger:

Ring USNs beredskapstelefon: 31 00 89 00 


Vær på den sikre siden

sikresiden.no finner du veiledning og nyttig informasjon dersom du havner i en krisesituasjon. Her finner du også brukervennlig opplæring og informasjon til forebyggende sikkerhetsarbeid.

Vi anbefaler alle studenter og ansatte å laste ned nettsiden og ha denne lett tilgjengelig som en snarvei på mobilen. Se veiledning her