Medlemskap og priser fra 13.august 2018

Bruk av studentidrettssenterets fasiliteter betinger betalt avgift. Medlemskap er tilgjengelig på ulike nivåer.

Innmelding trening

Pris pr. måned studentidrettssenteret

  Medlemskap med 12 mnd binding Medlemskap u/ binding
Student Treningssenter 159,- 189,-
Student kombimedlemskap 199,- 219,-
Student Svømmehall   129,-
Ansatt Treningssenter 199,- 229,-
Ansatt Kombimedlemskap 239,- 259,-
Ansatt Svømmehall   175,-
Eksternt medlemskap 299,- 339,-
  • Ingen innmeldingsavgift!
  • Alle medlemskap betales med avtalegiro.
  • Ved innmelding betaler du for inneværende og kommende måned.
  • Registrering av medlemskap må gjøres online
  • Vi tilbyr frysing av medlemskap max 2 måneder pr. år. E-post sendes til idrett@ssn.no en måned før ønsket periode.
  • Alle medlemskap er løpende, med en måneds oppsigelse fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelse sendes til idrett@ssn.no.
  • Spørsmål angående medlemskap eller oppsigelse av medlemskap sendes til idrett@ssn.no.