Boklansering i biblioteket

Uro kan oppfattes som et negativt ladet begrep, noe som vi skal unngå eller noe som er uønsket i skolen, barnehagen og i sjelslivet. Dette
bokprosjektet har utgangspunkt i et ønske om å utvikle mer
faglitteratur om uroens muligheter i arbeid med barn, i et
kunstpedagogisk perspektiv. Vi ønsker med boken å se på uro som grunnlag
for læring og utvikling, for store og små i barnehagen og i skolen. 
Vår erfaring er at kunstfagene har et særlig potensial i pedagogisk
arbeid, ved å gi rom for både opplevelser og erfaringer, og for
kollektive og individuelle uttrykksmuligheter. Boka er skrevet for studenter i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen, men bør også leses av lærere i barnehage og skole.

Tid

onsdag 19. okt, 12:00 -

Hvor

Campus Vestfold
Vestfold
Les mer/meld deg på