Er du en som prokrastinerer?

Nytt år - nye muligheter! Vi gir deg nyttige tips og økt innsikt i temaet. Det er forsket mye på prokrastinering hos studenter. Dere studenter disponerer mye tid selv og da er det lettere å utsette studiearbeid. Noen utsetter mye og andre utsetter lite. For mye utsettelse kan føre til økt stress, nedstemthet og søvnvansker. Det handler om å bryte utsettelsene i tide slik at man har det best mulig i studietiden.

Start det nye året med et foredrag om prokrastinering. Psykologene Kristin og Hilde lærer deg de nyttige tipsene og hjelper deg til økt innsikt i temaet slik at du ikke går i fella semester etter semester.

Ta med deg noe godt å drikke eller spise og avslutt første uke i januar med et digitalt foredrag med nyttige tips for neste semester.

Påmelding innen 05.01.22 ved å sende mail til [email protected] og ikke utsett påmeldingen til kurset!

Tid

fre. 7. januar - 12:00

Hvor

Digitalt
Alle campus