Juridisk rådgivning

Trenger du juridisk bistand? Hvis du skulle ende opp i en situasjon hvor du trenger juridisk bistand, eller i verste fall advokat, finnes det heldigvis flere gratistilbud som studenter kan benytte seg av.

Lovsamling

Alle kan oppleve å havne i situasjoner hvor man trenger juridisk bistand. Som student med stramt budsjett, finnes det heldigvis organisasjoner du kan oppsøke og få hjelp uten at det koster deg noe. Du kan få råd og veiledning om de fleste problemstillinger, de mest aktuelle er ofte:

  • Husleietvist
  • Arbeidskontrakt
  • Samlivsbrudd
  • Klage til offentlig organ, for eksempel NAV
  • Arv og skifte
  • Samboerkontrakt/ektepakt

Jussbuss og JURK

Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. De tar imot saker per telefon, personlig oppmøte (i Oslo) og elektronisk innsending.

JURK (juridisk rådgivning for kvinner) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. Organisasjonen drives av viderekommende jusstudenter og de skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres. Hvis du har et juridisk spørsmål som omhandler barn, familie, arv, arbeid, diskriminering, trygd, bolig, utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel kan du kontakte de.