Juridisk rådgivning

Trenger du hjelp av en jurist? Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning til studenter ved USN.

Lovsamling
Kontakt

RettshjelpsjuristenHva:

Yasue Lee i "Rettshjelpsjuristen" tilbyr første konsultasjon gratis til studenter ved USN.

Du kan få råd og veiledning om mange problemstillinger, de mest aktuelle er ofte:

  • Husleietvist
  • Arbeidskontrakt
  • Samlivsbrudd
  • Klage til offentlig organ, for eksempel NAV
  • Arv og skifte
  • Samboerkontrakt/ektepakt

Bistanden gjelder kun muntlig rådgivning, svartid er cirka 3-7 dager. Bistanden er begrenset til en time, ved en større sak vil kostnader påløpe etter nærmere avtale. 

Send en e-post som inneholder hva saken gjelder. NB! Husk å oppgi ditt telefonnummer og hvilken campus du tilhører, så vil juristen ta kontakt med deg så fort hun har anledning.