Grenlandsgate 5b

Priser fra kr 4150,-

To etasjes hus med åtte hybler i dubletter (to hybler deler kjøkken og bad). Innvendig bod.

Når du klikker deg inn på "Enheter i bygget" i listen under "Bygninger", ser du hvilke møbler som medfølger denne hybelen. I den samme listen står det "Pris" og "Ny pris". Den nye prisen er gjeldende fra 1.8.2020.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Grenlandsgate hus B - 101 Hybel i dublett 14.6 4150
Grenlandsgate hus B - 102 Hybel i dublett 14.6 4150
Grenlandsgate hus B - 103 Hybel i dublett 14.6 4150
Grenlandsgate hus B - 104 Hybel i dublett 14.6 4150
Grenlandsgate hus B - 201 Hybel i dublett 14 4150
Grenlandsgate hus B - 202 Hybel i dublett 14 4150
Grenlandsgate hus B - 203 Hybel i dublett 14.6 4150
Grenlandsgate hus B - 204 Hybel i dublett 14.6 4150