Grenlandsgate 5b

Priser fra kr 4010,-

Hus med 4 dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Grenlandsgate 5b - 101 Hybel i dublett 14.6 4010
Grenlandsgate 5b - 102 Hybel i dublett 14.6 4010
Grenlandsgate 5b - 103 Hybel i dublett 14.6 4010
Grenlandsgate 5b - 104 Hybel i dublett 14.6 4010
Grenlandsgate 5b - 201 Hybel i dublett 14 4010
Grenlandsgate 5b - 202 Hybel i dublett 14 4010
Grenlandsgate 5b - 203 Hybel i dublett 14.6 4010
Grenlandsgate 5b - 204 Hybel i dublett 14.6 4010