Grenlandsgate 5a

Priser fra kr 4080,-

Hus med 8 hybler i dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Grenlandsgate hus A - 101 Hybel i dublett 14.6 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 102 Hybel i dublett 14.6 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 103 Hybel i dublett 14.6 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 104 Hybel i dublett 14.6 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 201 Hybel i dublett 14.6 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 202 Hybel i dublett 14.6 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 203 Hybel i dublett 14 4080 4210
Grenlandsgate hus A - 204 Hybel i dublett 14.6 4080 4210