Grenlandsgate 5a

Priser fra kr 4080,-

Hus med 8 hybler i dubletter, med innvendig bod. 2.etasjer

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Grenlandsgate 5a - 101 Hybel i dublett 14.6 4080
Grenlandsgate 5a - 102 Hybel i dublett 14.6 4080
Grenlandsgate 5a - 103 Hybel i dublett 14.6 4080
Grenlandsgate 5a - 104 Hybel i dublett 14.6 4080
Grenlandsgate 5a - 201 Hybel i dublett 14.6 4080
Grenlandsgate 5a - 202 Hybel i dublett 14.6 4080
Grenlandsgate 5a - 203 Hybel i dublett 14 4080
Grenlandsgate 5a - 204 Hybel i dublett 14.6 4080