Drift- og vedlikeholdsavdelingen

Kontakt en av våre drift- og vedlikeholdsledere om du har spørsmål knyttet til drift og vedlikehold. Feil og mangler meldes inn via Min side.

Avdelingsleder for eiendomsdrift

Robert Strøm: 

31 00 84 37 | 958 35 690 | robert.stroem@ssn.no


Drift- og vedlikeholdsleder ved campus Bø, Porsgrunn, og Rauland

Jan Kenneth Tjønnås: 

31 00 83 55913 13 731jan.kenneth.tjonnas@ssn.no


Drift- og vedlikeholdsleder ved campus Kongsberg, Drammen, Notodden, og Ringerike

Sigurdur Fridjonsson: 

31 00 84 11 | 415 18 211 | sigurdur.fridjonsson@ssn.no


Drift- og vedlikeholdsleder ved campus Vestfold

Tommy Klubnes:

484 60 612 | tommy.klubnes@ssn.no