Drift- og vedlikeholdsavdelingen

Kontakt en av våre drift- og vedlikeholdsledere om du har spørsmål knyttet til drift og vedlikehold. Feil og mangler meldes inn via Min side.

Drift- og vedlikeholdsleder ved campus Kongsberg, Vestfold, Notodden, Drammen og Ringerike

Robert Strøm: 

31 00 84 37 | 958 35 690 | robert.stroem@ssn.no


Drift- og vedlikeholdsleder ved campus Bø, Porsgrunn, og Rauland

Jan Kenneth Tjønnås: 

31 00 83 55913 13 731jan.kenneth.tjonnas@ssn.no


Lokale kontaktpersoner:

Bø, Jan Kenneth Tjønnås:
31 00 83 55 | 913 13 731 | jan.kenneth.tjonnas@ssn.no

Drammen, Florin Todoran: 
31 00 83 99415 53 608 | Florin.Alin.Todoran@ssn.no

Kongsberg, Sigurdur Fridjonsson: 
31 00 84 11 | 415 18 211 | sigurdur.fridjonsson@ssn.no

Notodden, Erik Langedok: 
31 00 83 88 | 900 40 518 | erik.langedok@ssn.no

Porsgrunn, Jan Frydenlund: 
31 00 83 57 | 975 04 810 | jan.frydenlund@ssn.no

Ringerike, Rune Karlsen:
31 00 84 10 | 913 88 725 | rune.karlsen@ssn.no

Vestfold, Robert Strøm:
31 00 84 37 | 958 35 690 | robert.stroem@ssn.no

Vestfold, Ann Mari Hagen, renhold:
31 00 84 31 | 900 71 215 | ann.mari.hagen@ssn.no