Det er stor trafikk på sentralbordet, takk for tålmodigheten din!✌️ Har du leid studentbolig, men kom ikke inn på studiet? Du kan kansellere kontrakten innen 31. juli.
close

Sosial bærekraft i nye studentboliger

fre. 07 jun.
Studentbolig/Diverse illustrasjonsfoto/Studentbolig+folk/fagerlund_fellesrom-folk-0436_shkm3y

Buzz-ord eller ei. Vi bygger nye studentboliger på Campus Porsgrunn og her jobber vi selvsagt med sosial bærekraft.

Når SSNs nye studentboliger står klare i Porsgrunn våren 2025, er det ikke bare de materielle kravene til bærekraft som har vært førende for valgene i byggeprosessen. Også utformingen av fellesarealer og byggets plassering på tomta er viktige for å gjøre studenthyblene sosialt bærekraftige.

Hva er egentlig sosial bærekraft?

Sosial bærekraft er et vidt begrep som favner flere faktorer, både fysiske og ikke-fysiske. Noen av faktorene som kan knyttes til begrepet er: helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, tilhørighet, trygghet og levbarhet.

Kilde: regjeringen.no

Les også: Oppstart av bygging av nye studentboliger i Porsgrunn.

Sosial bærekraft i alle ledd

– En god studentbolig stimulerer til aktiviteter, fellesskap og inkludering, også avslapping og rekreasjon - både innendørs og utendørs, oppsummerer Mari Evje Øren, fagleder for bærekraft i SSN.

🌳🚲☀️🏓 Slik tar vi hensyn til sosial bærekraft i de nye studentboligene:

  • Gjennom å etablere gode, sosiale og inkluderende soner (flere fellesrom, sitteplasser utendørs, bordtennis).

  • Ved å vektlegge et grønt uterom. Dette gir mange positive virkninger for natur og insekter ved å øke det biologiske mangfoldet, men det er også positivt for helsa vår. Forskning viser at nærhet til grønne omgivelse endrer hjernen vår og demper bekymringer.

  • Ved å bygge campusnært, slik at det blir mer sosialt liv på campus. Dette bidrar også til at færre trenger å bruke bil til campus. Vi legger til rette for bruk av sykkel.

  • Ved å sikre gode lysforhold og gjøre støydempende tiltak - fordi utsyn, støy og luftkvalitet også påvirker helsa vår.

FNs tre dimensjoner for bærekraftig utvikling er klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

I tillegg til de sosiale forholdene på selve boligområdet, er også ansvaret for de sosiale forholdene i leverandørkjeden viktig når SSN bygger nye studentboliger.

– Vi må jobbe for at arbeidstaker- og menneskerettigheter ivaretas hos dem som henter ut råvarer og produserer byggematerialene og inventaret vi bruker i byggeprosjektene. Her handler det om å stille krav til leverandører om at etiske retningslinjer skal ivaretas, og at vi følger opp etterlevelsen, sier Mari.

Arkitektur mot ensomhet

Økt ensomhet blant studenter er et faktum ifølge SHoT 2022 (en av tre studenter oppgir at de er ensomme). Selv om man som student har folk rundt seg i en studentbolig, kan det være vanskelig å komme i kontakt med andre. En viktig del av SSNs brief til arkitektene i forprosjektet, var å tilrettelegge for økt sosial kontakt.

Lisbeth Varpe

Lisbeth Varpe i SSN er prosjektleder for de nye studentboligene i Porsgrunn.

– Vi vet at mange ønsker seg hybel med eget kjøkken og bad, og derfor bygger vi flest slike enheter. Det vi også vet er at det kan være vanskelig å bli kjent med naboen når man bor slik. Derfor bygger vi nå fellesrom i tilknytning til disse hyblene, slik at beboere med eget kjøkken kan møtes og være sammen i egne stuer, sier prosjektleder i SSN, Lisbeth Varpe.

Hybler som ikke har eget kjøkken, får på Campus Porsgrunn Studentboliger delt kjøkken med spiseplass og oppholdsrom med TV-krok for sju beboere. Antall som deler kjøkken er basert på tilbakemeldinger i SSNs beboerundersøkelser, som peker på at det optimale er seks-åtte beboere på ett felleskjøkken.

Det blir dessuten felles takterrasse, kinorom i femte etasje og et stort fellesrom i første etasje. Utendørs blir det bordtennisbord, grillplass og flere små møteplasser. Ved sykkelparkeringen (under tak) blir det også en mekkestasjon hvor man kan fikse sykkelen.

🎨 Kan farger øke trivselen?

Ja, det tror vi.

Derfor fargelegges nye Campus Porsgrunn Studentboliger både innendørs og utendørs. Rødt vil gå som en rød tråd (jepp) fra steinene utenfor, opp på veggen i første etasje og strekker seg inn i bygningen, hvor både enkelte gulv, dører og vegger får en lun rødfarge. Alle oppholdsrom får farger på veggene og hyblene får en lun, nøytral veggfarge som også videreføres i taket.

Rød betong
Byggeplass
Takterrasse med rød trekledning

Røde betongsøyler og gulv i det som blir sykkelparkering skaper et varmt uttrykk. Det røde vil være gjenkjennbart fra ute til inne i de nye studentboligene. Også på takterrassen tas det røde igjen i kledningen.

Håp om mer liv på campus

– Det er mange studenter med forskjellige behov på Campus Porsgrunn, sier porsgrunnsstudent Emma Holt.

Emma Pauluda Vistnes Holt

Emma Holt er student i Porsgrunn og ny styreleder i SSN fra 1. juni 2024.

Emma studerer barnevern på USN Campus Porsgrunn og er studentleder for HS (helse- og sosialfag) på campusen sin. Hun har også sittet som nestleder i SSNs styre det siste året, og er nylig valgt som ny styreleder i SSN gjeldende fra 1. juni. Hun kjenner derfor både Campus Porsgrunn, studentene i Porsgrunn og SSN godt.

Hun fortsetter:

Studentene som flytter til Porsgrunn er ofte unge studenter med både behov og ønske for et sosialt miljø rundt seg og på campus. Porsgrunn er et studiested som den siste tiden virker å ha mye fokus og engasjement fra sine studenter om å styrke studentlivet rundt studenthuset Fabrikken på Campus.

Skisse Campus Porsgrunn

De nye studentboligene vil "omfavne" studenthuset Fabrikken som er tegnet inn som en grå firkant midt i skissen av Campus Porsgrunn Studentboliger.

– Jeg må påpeke at det er delte meninger blant studentene i Porsgrunn om de nye studentboligene, men det virker som om flere tenker at det kan være fint at det bygges på campus, slik at de som bor der kan gå til forelesning og færre trenger å benytte seg av bil eller kollektivtrafikk. Det er også studenter som tror og håper at satsingene på sosialt liv etter "skoletid" kan føre enda mer frem med boliger rett ved studenthuset, avslutter Emma.

Nye Campus Porsgrunn Studentboliger skal stå klare i mai 2025 og det vil åpnes for søknad om å bo her i løpet av vinteren 24/25. Les mer om selve bygget i denne artikkelen.

Se alle studentboliger i Porsgrunn