Oppstart av bygging av nye studentboliger i Porsgrunn

fre. 08 mar.
Studentbolig/Porsgrunn/Campus Porsgrunn/Skisser/Enscape_2024-01-24-10-25-23_hqnsnm

Arbeidet med å bygge de nye, moderne og bærekraftige studentboligene i Porsgrunn er i gang!

Illustrasjon: Code Arkitektur.

– SSN (Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge) er stolt over at vi endelig kommer i gang med byggingen av de 232 nye boligene på Kjølnes på Campus Porsgrunn, sier administrerende direktør i SSN, Hans Erik Stormoen, etter byggestarten mandag 16. oktober 2023.

Skjerpede miljøkrav

Boligprosjektet er det første som oppføres etter gjeldende strategiplan for SSN, noe som innebærer vesentlig skjerpede miljøkrav.

– Det er lagt inn flere tiltak for å øke det biologiske mangfoldet i prosjektet, og det er lagt inn bærekraftige energiløsninger i form av geoenergibrønner og solcellepaneler som oppvarmingskilder. Det forteller direktør for infrastruktur og eiendomsutvikling i SSN, Christian Berg.

Han legger til at nærheten til campus medfører en betydelig reduksjon i transportbehov til og fra studiestedet for de som bor i boligene.

Dessuten er det lagt opp til gode sykkelparkeringer for alle beboere og en felles byttebod for å stimulere til økt gjenbruk av artikler og inventar mellom beboerne.

Skisse av nye studentboliger i Porsgrunn
Skisse med nærere utsnitt av gårdsrom utenfor nye studentboliger i Porsgrunn

Fra denne vinkelen har man universitetsbygningen i ryggen. Den grå firkanten til høyre er studenthuset Fabrikken. Fargene på fasade og belegningsstein er ikke fastsatt og må sees som eksempler.

Bærekraftige byggefakta:

 • Det er satt mål om 30 % reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med et referansebygg.  

 • Det skal brukes fornybare energikilder, primært gjennom etablering av geobrønner og solcellesystem på takflater.  

 • Energi fra ventilasjon skal utnyttes.

 • Etablering av grønne lunger/uteområder.  

 • God sosial bærekraft skal ivaretas gjennom et godt inneklima og et bomiljø med sosiale møteplasser innendørs og utendørs.  

SSN jobber opp mot BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method): Et helhetlig og internasjonalt miljøsertifiseringssystem for bygg, som måler byggets bærekraftskvaliteter - selv om prosjektet ikke skal sertifiseres.

Gode erfaringer med entreprenøren

HRL Entreprenør AS har inngått kontrakt med SSN om byggingen av de nye boligene. Kontrakten har en verdi på ca. 300 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

Lisbeth Varpe, prosjektleder i SSN.

Lisbeth Varpe leder byggeprosjektet for SSN. Foto: Fredrik Ekeli, SSN.

– Vi hadde gode erfaringer med HRL Entreprenør i samspill- og byggefase på studentboligene på Campus Bø, og er veldig fornøyd også med den samspillfasen vi har vært gjennom nå, sier prosjektleder hos SSN Lisbeth Varpe.

De nye studentboligene vil inneholde:

Totalt 232 boliger fordelt på:

 • 172 hybler med eget bad og kjøkken.

 • 56 hybler med eget bad og felleskjøkken som deles av sju beboere.

 • Fire parleiligheter.

 • 37 HC-tilpassede enheter, hvorav en er spesialtilpasset med hev/senk kjøkkenbenk mm.

I tillegg blir det:

 • Totalt seks fellesrom, inkludert takterrasse!

 • Byttebod.

 • Fellesvaskeri.

 • Sykkelparkering og mekkerom.

 • Flotte, grønne uteområder med trær og sitteplasser.

De nye studentboligene i Porsgrunn skal stå klare i mai 2025.

Se alle studentboligene våre