Snu før det er for sent!

Skrevet av Hans Erik Stormoen tor. 24 aug.
Ansatte/Hans Erik/hans_erik_stormoen_ssn-_rnwkly

Det handler om å gjøre de rette valgene på riktig tidspunkt, og før det er for sent. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) ber nå innstendig politikerne i Midt-Telemark om å gjøre nettopp det. Midt-Telemark kommune er i ferd med å gå fra å ha en ripe i lakken, til å få en kraftig og rusten bulk.  

Pressemelding/kronikk. Artikkelen uttrykker forfatterens synspunkt.

Studenter i Bø kan rammes av eiendomsskatt

Midt-Telemark har et godt rykte som studiested. Senest i 2022 ble Bø kåret til Norges beste studentby(gd), av nettstedet studentum. Derfor liker ikke vi å fortelle en annen historie. Men dersom kommunen følger kommunedirektørens innstilling om å opprettholde eiendomsskatt på studentboliger, så rammer det studenter i Bø, hele Midt-Telemark og hele regionen. Fra og med mandag kan Midt-Telemark kommune være den eneste kommunen i hele Sørøst-Norge som pålegger studentene eiendomsskatt. Både Porsgrunn og Notodden kommuner har fritatt studentboliger skatten. Det synes vi at bør bli kjent før det stemmes over kommunedirektørens innstilling om å avslå vår søknad om fritak, i kommunestyret på mandag.

Eiendomsskatt som profiterer på en utsatt gruppe

Stortinget har bestemt at det er lovpålagt med studentsamskipnader. Med eiendomsskatt på studentboliger mener vi at kommunen profiterer direkte på studentene. Pengene som kommunen ønsker å ta fra studentene skulle gått til boliger og helsetilbud. Overskuddet til SSN brukes blant annet på sunn, bærekraftig og rimelig mat, rimelig trening og støtte til studentaktiviteter. Med det som bakteppe så lurer vi på om kommunedirektøren i Midt-Telemark er den eneste personen i landet som ikke har fått med seg nyhetene det siste året? Studentene står på terskelen av voksenlivet, med alle de utfordringer det medfører, også psykisk. Overskuddet til studentsamskipnaden brukes blant annet på å forebygge psykisk uhelse. Dette er svært krevende og viktig arbeide som SSN gjør, på tross av at dette i utgangspunktet er vertskommunens ansvar.

Kan medføre høyere bokostnader

Både den enkelte student, og storsamfunnet nyter godt av at studentene orker å stå hele studietiden ut. Ved å ha eiendomsskatt på studentboliger fratar kommuner studentene deler av deres velferd, og de svekker vår mulighet til å bedre situasjonen for dem. Dessverre kan eiendomsskatten også få en direkte konsekvens for de studentene som bor ved Campus Bø. Den vil kunne medføre økte bo-kostnader for studentene ved campusen, i form av høyere husleie enn studentene i resten av regionen har. Er det en ønsket politikk fra kommunens side?

Andre kommuner får det til

Mange andre kommuner har stått i samme dilemma som Midt-Telemark, men de har klart å komme godt ut av det. Riper i lakken kan repareres. Vi oppfordrer politikerne i Midt-Telemark til å skinne. Vi vet at det er krevende økonomi i kommunene, og vi vet også at det er flere politikere som støtter vårt ønske om å fjerne eiendomsskatten på studentboliger. Vi forstår også at kommunedirektøren har tenkt totaløkonomi når han foreslår å beholde eiendomsskatt på studentboliger, men Midt-Telemark er ikke den eneste kommunen som må ta slike hensyn. Spørsmålet politikerne bør stille seg, er om studentene er den riktige gruppen å tyne for å få regnestykket til å gå opp?

Stå på studentenes side!

Gjør det riktige, og stem nei til rådmannens innstilling på mandag. Stem heller ja til fritak for eiendomsskatt på studentboliger i Midt-Telemark. Gjør det, til tross for at dere tre ganger tidligere har nektet studentene fritak. Vi utfordrer ordfører Siri Blichfeldt Dyrland til å stå i bresjen i kampen mot eiendomsskatt på studentboliger. Du kan stå på studentenes side, Siri! Tar du utfordringen?

Med vennlig hilsen,

Hans Erik Stormoen
administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge