Overskuddet går tilbake til studentene!

Når du handler lunsjen din i våre kantiner, bor i våre boliger, har barn i en av våre barnehager eller kjøper bøkene dine i våre bokhandler, bidrar du til å skape et bedre tilbud, både for dagens og morgendagens studenter i Sørøst-Norge.

SSN-maskineri

Studentsamskipnaden har nemlig ingen grådig eier på toppen av verdikjeden, som tar ut utbytte av vårt overskudd. Alt vårt overskudd går derimot direkte tilbake til å skape bedre tjenester for studentene.

Vårt mål er ikke å ha et stort økonomisk overskudd, men en sunn drift som gjør at vi kan gi studentene i Sørøst-Norge et best mulig tilbud.

Hvordan finansieres driften?

Studentsamskipnadens drift finansieres fra ulike hold, i tillegg til det direkte overskuddet fra våre tjenesteområder:

  • Semesteravgiften bidrar til å finansiere viktige tilbud til studentene.
  • Studiestedene hvor vi er representert bidrar med gratis lokaler.
  • Vi mottar statlig støtte.
  • Vi søker myndighetene om tilskudd for å bygge nye studentboliger.

Les gjerne vår årsmelding.