Akademisk språkkafe Vestfold

Akademisk språkkafe (ASK) er et veiledningstilbud som primært er tilrettelagt for bachelorstudenter i sykepleie og radiografi, som har norsk som andre-språk (N2), og som ønsker å styrke sin faglige og språklige utvikling. Andre studenter er også velkommen.

ASK skjer hver onsdag i biblioteket fra kl. 13.30 til 15.30.

ASK er en møteplass der du møter studentassistenter, bibliotekarer og lærere i et godt læringsmiljø.  Du kan snakke fag på norsk og dele erfaringer fra praksisstudiene.

I ASK kan du få veiledning på

  • hvordan studere
  • arbeidskrav og andre oppgaver tilknyttet studiet
  • muntlig og skriftlig formidling på norsk
  • akademisk skriving
  • litteratursøk

ASK skjer hver onsdag i biblioteket fra kl. 13.30 til 15.30. Du trenger ikke melde deg på.

Tid

onsdag 1. nov, 13:30 - 15:30

Hvor

Vestfold
Les mer/meld deg på