Sosialisering På Plen USN

Sosialisering på plenen ved Fagerlund fra 16. Vi står for vann og snacks. Ta gjerne med deg annen snacks om du ønsker. Vi kjører quiz på Studenthuset fra kl 18 for de som ønsker å delta. (ikke organisert av USN Maritime)

Tid

tor. 19. august - 16:00
tor. 19. august - 18:29

Hvor

Vestfold