StuA x fadderuka: konsert

StuA x Fadderuka: konsert
LINE UP
- Trubadur Ask Kjørslevik
- Axel Næss
- Black Tape Flamingo

Kun for USN studenter
Gratis inngang
ID 18 år, husk gyldig legitimasjon!