Ekstraordinær Generalforsamling

Studentsamfunnet i Kongsberg kaller inn til Ekstraordinær Generalforsamling onsdag 10. november. Alle studenter ved USN Kongsberg, og Fagskolen Tinius Olsen er velkommen! Styrets leder forsvinner til våren, og det er flere andre ledige stilliger i styret. Nå er det din mulighet til å bli studentsamfunnets nye ansikt. Det blir mest sannsynlig enkel matservering!
Hvem kan delta?
Alle studenter ved USN Campus Kongsberg og Fagskolen Tinius Olsen kan delta på generalforsamlingen.
Hvem har stemmerett?
Alle studenter ved USN Campus Kongsberg og Fagskolen Tinius Olsen kan også stemme.
Dagsorden
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteledelse
Valg av to referenter
Valg av tellekorps
Valg av to til å underskrive protokoll
Valg av nytt styre.
Informasjon om alle rollene finner du her:
Hovedstyret
Leder
Nestleder
PR
Arrangementsansvarlig
Eventuelt

Tid

ons. 10. november - 16:00

Hvor

Krona
Kongsberg
Meld deg på