Akademisk språkkafe Drammen

Akademisk språkkafe (ASK) er et veiledningstilbud for flerspråklige sykepleierstudenter som ønsker å styrke sin faglige og språklige utvikling.

ASK skjer hver onsdag i biblioteket fra kl. 14.00 til 16.00.

ASK er en møteplass der du møter studentassistenter, bibliotekarer og lærere i et godt læringsmiljø.  Du kan snakke sykepleie på norsk og dele erfaringer fra praksisstudiene.

I ASK kan du få veiledning på

  • hvordan studere
  • arbeidskrav og andre oppgaver tilknyttet studiet
  • muntlig og skriftlig formidling på norsk
  • akademisk skriving
  • litteratursøk

ASK skjer hver onsdag i biblioteket fra kl. 14.00 til 16.00. Du trenger ikke melde deg på.

Tid

onsdag 22. mar, 14:00 - 16:00

Hvor

Drammen
Les mer/meld deg på