Adventskalas på Brage Bok

kl 18:15 Velkommen til musikk med Jan Birger Akerhaugen
kl 18:35 Kamilla Danielsen og boka Diskomus på venteværelset.
Bokbad med forfatterstudent Mie Laugesen.
kl 19:00 Brit Bildøen og boka Gult farevarsel
kl 19:20 Hege Duckert og boka Katti Anker Møller
kl 19.40 Pause
kl 19:50 Line Marie Warholm og boka Foreldrerevolusjonen: fire
veier til robuste barn
kl 20:10 Simon Stranger og boka Museum for mordere og
redningsmenn.
kl 20.30 Musikk
Salg og signering.

Påmelding. Inngang kr 100,-

Tid

onsdag 22. nov, 18:00 -

Hvor

Les mer/meld deg på