Allmøte med studentdemokratiet

Har du et engasjement for studiehverdagen på campus Bø og dine medstudenter?
Nå har du anledning :)
Campusstyret i Bø inviterer til allmøte for valg av nye medlemmer til campusstyret for studieåret 2022/2023.

Tid

torsdag 1. sep, 15:00 -

Hvor

Meld deg på