Blind Artist | TimeOut Bø

TimeOut Campus Bø inviterer studentene til et spill Blind Artist. 🎨
Hvert lag utnevner et medlem til å være "kunstneren", og "kunstneren" skilles deretter fra resten av gruppen. 👩‍🎨🧑‍🎨👨‍🎨
De resterende medlemmene velger en gjenstand fra de som tilbys av tilretteleggeren og vil instruere "kunstneren" om å tegne den uten å si hva gjenstanden er.
Det er en frist på 3 minutter for å gjennomføre tegningen. Hver flippover er plassert slik at den vender vekk fra gruppen slik at de ikke kan se hva "kunstneren" tegner.
Laget hvis tegning er nærmest den faktiske gjenstanden de valgte vinner spillet.
Få hvert lag til å utnevne sin "artist" som deretter blir skilt fra gruppen.
Hvert lag velger et element fra de som er gitt.
Når de er klare, kan de begynne aktiviteten.
På slutten av aktiviteten avsløres alle tegningene. 🏆

Bli med på en morsom kveld på Auditorium: 5-118☺️

Tid

mandag 31. jan, 18:00 -

Hvor

Meld deg på