Søknadsfrist: Refusjon av helseutgifter

Helserefusjon = penger tilbake for helseutgifter
Har du hatt utgifter til lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog eller lignende?
Da kan du få tilbake en del av pengene!

Økonomisk støtte
Dersom du som student får store utgifter til helse/tannhelse som ikke dekkes av det offentlige, kan du søke om økonomisk støtte fra SSN.
Vi gir hvert år omkring 1,2 millioner i helserefusjon til "våre" studenter.

To frister i året
Studieåret deles inn i to semestre: høst og vår.
Etter at et semester er avsluttet, går fristen for å søke om helserefusjon ut for det semesteret som har vært.
Du trenger ikke vente til fristen, men kan levere søknad fortløpende.

Frister for helserefusjon
Vårsemester:1. august samme år (gjelder utgifter fra 1.1 - 30.6).
Høstsemester:1. februar påfølgende kalenderår (gjelder utgifter fra 1.7 - 31.12).

Tid

onsdag 1. feb, 23:59 -

Hvor

Digitalt
Alle campus
Les mer/meld deg på