Unngå plagiat med riktig kildebruk | Zoom

Hvorfor er referanser viktig, og hvordan gjør du det riktig?
I dette kurset går vi gjennom de grunnleggende reglene for å referere
til andres tekster, hvordan du skriver en litteraturliste,
og hvordan du unngår plagiering.

Læringsutbytte:
Du vet hvordan du skal bruke og henvise til ulike kilder som nettsider, bøker og artikler.
Du vet forskjellen på plagiering og sitering.
Du kan skrive referanser i tekst og litteraturliste etter APA7.
Du kjenner til viktige regler om fusk, plagiering og selvplagiering ved oppgaveskriving og eksamen.

Tid

onsdag 6. apr, 14:00 -

Hvor

Digitalt
Alle campus
Meld deg på