Webinar for studenter om jobb og utdanning

Lurer du på hvordan du kan forbedre mulighetene for å sikre deg jobb
etter utdanning? Eller er du i tvil om studiet du har valgt er riktig
for deg? På dette webinaret vil karriereveiledning.no og utdanning.no hjelpe deg med informasjon om hvordan du kan: - Bli kjent med studiet du tar. - Undersøke arbeidsmarkedet. - Utforske jobber som er relevant for din utdanning. - Velge videreutdanning. Mangler det noe? I løpet av webinaret kan du spørre om det som er viktig for deg.

Tid

ons. 6. oktober - 14:00

Hvor

Alle campus
Meld deg på