Utvidet frist for å svare på SHoT-undersøkelsen!

ons. 02 feb.
Helse/SHoT/shot_22_ruqbxh

Ny svarfrist: 10. april! Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje året i pandemien? Del dine svar i Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel.

Gå til undersøkelsen

SHoT - Studentenes helse og trivselsundersøkelse

SHoT-undersøkelsen 2022 går den 8. februar ut til mer enn 180 000 norske studenter. Svar på undersøkelsen og bli med i trekningen av 100 gavekort a kr 500!

Heltidsstudenter i Norge, norske studenter i utlandet og fagskole-studenter kan besvare SHoT-undersøkelsen. Nytt av året er at undersøkelsen også inkluderer studenter over 35 år. Alle studenter som har lån gjennom Statens Lånekasse, vil motta undersøkelsen på e-post.

Du logger inn med BankID og legger selv inn hvilken institusjon du studerer ved og hvilken samskipnad du tilhører. Undersøkelsen tar 15-20 minutter å besvare.

Temaer i undersøkelsen

 • Forhold på studiestedet

 • Studieferdigheter

 • Sosiale forhold

 • Bolig

 • Økonomi

 • Trivsel og livskvalitet

 • Fysisk og psykisk helse

 • Rusmidler

 • Søvn

 • Suicidalitet og selvskading

 • Mobbing og seksuell trakassering

 • Digitalundervisning

 • Koronarelaterte tema

Og du - benytt denne anledningen til å "melde ifra" om hvordan du har det! Det er på bakgrunn av DINE tilbakemeldinger at vi som jobber med studenthelse- og trivsel, kan lage et bedre tilbud som passer dagens studenter. 

Om SHoT

SHoT er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, og gjennomføres normalt hvert fjerde år. Forrige ordinære undersøkelse ble gjort i 2018 med over 50 000 besvarelser. I 2021 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse for å fange opp hvordan studentene hadde det under pandemien.

Målet med SHoT er å kartlegge studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold.

Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører SHoT på oppdrag fra de tre største studentsamskipnadene i Norge (SiOSammen og SiT). 

Les mer om SHoT på studenthelse.no