Brannvarslingsanlegg

Vennligst sett deg inn i informasjonen som gjelder brannvarslingsanlegget på ditt boligområde.

 • + Brannvarslingsanlegg Borgehaven, Porsgrunn

  Last ned orienteringsplan/Brannplan her: 

  Hus E, nr. 13-19
  Hus A, nr. 21-35
  Hus B, nr. 36-46
  Hus C, nr. 48-62
  Hus D, nr. 64-78
  Oversiktskart Borgehaven

  Det er installert et brannvarslingsanlegg i hvert bygg. Det er husbrannslanger i hver kjøkkenbenk. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i det bygget den oppstår. Vaktmester og brannvesen vil i panelet på sentralene kunne se hvilken detektor/melder som har utløst alarmen. De får også melding på sms.
   
  NB!! Selv om brannvesenet varsles automatisk ønsker de også at brannen meldes
           manuelt – ved brann ring 110.

  Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker. Brannsentralene er plassert i teknisk rom i hvert bygg rommene som er låst for beboerne. Kontakt husvert eller vaktmester for hjelp til å avstille falsk alarm.  Det er en branndetektor med summer i hver boenhet, og til denne er det koblet et avstillingspanel. Det er også branndetektorer i fellesrom, vaskeri og tekniske rom.

  Dersom det ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging vil brann-detektoren/-melderen gå i forvarsel og begynne å pipe. Du har da 4 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til avstillingspanelet. Trykk på rød knapp (2 sec) for å stoppe varslingen i detektoren og deretter på grønn knapp (2 sec) som varsler brannvesenet om at det var en unødig alarm og tilbakestiller sentralen. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde ifra om at det er en unødig alarm og ikke brann. Dersom du ikke agerer og stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp) går alarmen over til full alarm og det utløses alarmen i hele bygget og det går melding til brann­vesenet som rykker ut. Det er selvfølgelig viktig å lufte ut, slik at alarmen ikke utløses på nytt.

  NB! Ikke avstill en alarm dersom du ikke er 100 % sikker på årsaken til at alarmen ble
         utløst.

  I de tilfellene alarmen utløses i hele bygget vil brannvesenet rykke ut. Uansett skal brannvesenet kontaktes på 110 for å melde ifra om det er en brann eller om at det er en unødig alarm. Ved ankomst vil brannvesenet tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. 

  Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til møteplassen ved parkeringsplassen.

  Dersom brannvesenet rykker ut på en unødig alarm vil du som forårsaker utrykkingen bli fakturert for brannvesenets innsats. Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget vil du ikke bli fakturert.
   

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.
  NB!! Ved brann ring alltid 110.
   

 • + Brannvarslingsanlegg Bø, Breisås

  Det er installert brannvarslingsanlegg i hvert bygg. Det er sensorer med summer i alle hybler/leiligheter og fellesrom (kjøkken/bad, vaskerom og stue). Det er hengt opp branninstruks og rømningsplan i korridoren i 1. etasje på alle bygg.

  Brannsentralene med display/betjeningsinstruks er plassert i 1. etasje rett innenfor døra.

  NB!! Dersom det brenner skal alltid brannvesenet varsles ved å ringe 110.

  Dersom brannalarmen utløses vil alarmen gå i bygget alarmen er utløst i. Det vil ikke gå en alarm i nabobyggene.

  Dersom det utløsers en unødig alarm for eksempel pga matos skal du:

  - Avstille alarmen på sentralen. Trykk tilbakestill-knappen
  - Luft ut slik at alarmen ikke går igjen

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?

  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og Husvert/vaktmester informeres.

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

  NB!! Ved brann ring alltid 110

 • + Brannvarslingsanlegg Bø, Breisås 5

  Last ned branntegning for Breisås 5 som PDF (279 kB).

  Det er installert brannvarslingsanlegg i bygget. Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget. Du finner branninnstruks og rømningsplan ved brannsentralen og på våre hjemmesider. Hver boenhet, vaskeriet og tekniske rom er utstyrt med brannslukningsapparat. 

  Gjør deg kjent med rømningsveier, hvordan brannalarmanlegget virker, hvordan du bruker et brannslukningsapparat og tenk på hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår. 

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. Ved utløst alarm skal du som hovedregel alltid rømme bygget og gå til den angitte møteplassen på parkeringen ved avfallsboden. Dersom det er brann eller mye røyk i korridor/trapperom kan det beste være å bli værende på rommet og påkalle brannvesenets oppmerksomhet for å få rømningsassistanse.

  Brannvesenet skal alltid kontaktes på 110 når alarmen går, enten for melding om at det er en brann eller om at det er falsk alarm.

  Brannvarslingsanlegg 

  Bygget er fulldetektert, med branndetektor i alle arealer. Det er en detektor i hver boenhet. Brannvarslingsanlegget har en forvarslingsfunksjon for å motvirke unødige/falske alarmer. 

  I de tilfellene der to detektorer i boenhetene, eller én detektor plassert i fellesareal (HCWS, vaskeri, korridor eller tekniske rom) går i alarm, vil alarmen utløses direkte (uten forvarsling) og hele bygget alarmeres, samt at det går direktevarsling til brannvesenet som rykker ut. 

  Du vil i panelet på sentralen, som er plassert på innsiden av ytterdøren i 1. etg, kunne se hvilken detektor som har utløst alarmen. 

  Avstilling av unødig alarm:

  Dersom det ved et uhell oppstår mye røyk, for eksempel under matlaging, vil branndetektoren gå i “forvarsel” og begynne å pipe. Du har da 2 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til brannsentralen for å stoppe varslingen. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde fra om at det er falsk alarm og ikke brann. Dersom du ikke stenger av alarmen vil den gå over til full alarm, noe som medfører at alarmen utløses i hele bygget og det går melding til brannvesenet som rykker ut. 

  Dersom du ikke rekker å avstille en falsk alarm før den går i hele bygget eller alarmen utløses i fellesareal uten at det er en brann tar du kontakt med brannvesenet og melde fra om at det kun er snakk om falsk alarm. 

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt. Lokaliser hvilken detektor som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann/røyk, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og husvert/vaktmester informeres.

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen på avstillingspanelet må alarmen tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen. Se informasjon ved sentralen for hvordan dette gjøres. Ta kontakt med SSNs driftspersonell eller husvert dersom du er usikker. I de tilfeller brannvesenet rykker ut, vil de tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser. 

  Dersom brannvesenet rykker ut på en falsk alarm vil du som forårsaker utrykningen kunne bli fakturert for brannvesenets innsats (forholdsvis kostbart). Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget og varsler brannvesenet på 110, vil du ikke bli fakturert.
   

 • + Brannvarslingsanlegg Bø, Campus Bø Studentboliger

  Last ned rømningsplan for Campus Bø Studentboliger:

  Rømningsplan 1. etasje
  Rømningsplan 2. etasje
  Rømningsplan 3. etasje
  Rømningsplan 4. etasje
  Rømningsplan 5. etasje
  Rømningsplan kjeller


  Brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg

  Bygget har brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg, samt at det er utplassert brannslanger og brannslukkere i korridorer/fellesarealer. Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget. I panelet på sentralen som er plassert på innsiden av ytterdører i begge innganger, kan du se hvilken detektor som har utløst alarmen. 

  Finn nærmeste nødutgang

  Gjør deg kjent med hvordan brannanlegget virker og hvor din nærmeste nødutgang er. Tenk på forhånd på hva du skal gjøre dersom det skulle oppstå en brann. For eksempel kan det beste være å bli værende på rommet og påkalle brannvesenets oppmerksomhet for å få rømningsassistanse dersom det er brann eller mye røyk i korridor/trapperom. 

  Bygget er fulldetektert med branndetektor i alle arealer. Det er en detektor i hver boenhet. Detektoren skal til enhver tid være intakt, det er ikke tillatt å dekke til eller demontere detektoren. 

  Det er montert avstillingspaneler i alle etasjer slik at det er mulig å avstille en unødig/falsk alarm. I de tilfellene der to detektorer i boligetasjene, eller én detektor plassert i HC WC, bøttekott, tavlerom eller lager, går i alarm, vil hele bygget varsles og det går direktevarsling til brannvesenet som vil rykke ut. Avstillingspanelet vil da ikke kunne benyttes. 

  Hva skjer om det brenner?

  • Sprinkleranlegget aktiveres kun der det brenner (utløses ved temperatur over 68 °C).
  • Ved utløst alarm settes heisen automatisk ut av drift og blir stående i første etasje. 
  • Ved en brannalarm settes alle dører i rømningsveien i åpen posisjon. Røykskilledører i korridorer som til vanlig står åpne på magnet lukkes automatisk, men kan enkelt åpnes for passering.
  • Ved en brannsituasjon har brannvesenet mulighet til å sette alle dører inn til boenheter i ulåst posisjon for å kunne gjennomføre et raskt og effektivt søk. 

  Brannvesenet skal alltid kontaktes på 110 når alarmen går, enten for melding om at det er en brann eller om at det er falsk alarm.

  Avstillingspanel:

  Avstillingspanel BøDet er montert to avstillingspaneler i hver etasje. Gjør deg kjent med hvor ditt nærmeste panel er plassert. Dersom det inne på hybelen oppstår mye røyk under matlaging, damp etter dusjing o.l. vil branndetektoren inne på hybelen din gå i «forvarsel» og begynne å ule og lyse rødt. Avstillingspanelet i korridoren vil lyse rødt og gi talebeskjeden; «Detektor i alarm». 

  Du har da tre minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til panelet. Trykk på aktiveringsknappen (den store knappen i midten) for å stoppe varslingen. Panelet vil da gi beskjeden: «Sløyfe midlertidig koblet ut, ventiler området.» Det er selvfølgelig viktig å lufte ut, slik at alarmen ikke utløses på nytt. Ny utløst alarm vil varsle hele bygget. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde fra om at det er falsk alarm og ikke brann. 

  Dersom du ikke stenger av alarmen vil den gå over til full alarm, noe som medfører at alarmen utløses i hele bygget, og det går melding til brannvesenet som vil rykke ut. 

  Dersom du ikke rekker å avstille en falsk alarm tar du kontakt med brannvesenet og melder fra om at det kun er snakk om falsk alarm. 

  NB! Ikke avstill en alarm dersom du ikke er 100 % sikker på årsaken til at alarmen ble utløst.

  Dersom en detektor i fellesarealer (inkludert felleskjøkken) eller detektorer i flere boenheter går i alarm samtidig, pga. brann eller stor røykutvikling, blokkeres avstillingspanelet og varselet går over til full alarm. 

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen på avstillingspanelet, eller det går en direktealarm pga. stor røykutvikling, må alarmen tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen. Kontakt husvert eller vaktmester. I de tilfeller brannvesenet rykker ut, vil de tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser. 

  Dersom brannvesenet rykker ut på en falsk/unødig alarm vil du som forårsaker utrykningen kunne bli fakturert for brannvesenets innsats (forholdsvis kostbart). Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget og varsler brannvesenet på 110, vil du ikke bli fakturert.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. 

  Oppmøtested ved brann er ved markert møteplass, på P-plass på andre siden av veien. 

 • + Brannvarslingsanlegg Campus Kjølnes, Porsgrunn

  Last ned orienteringsplan/Brannplan her: 

  Vallermyrvegen nr. 50
  Vallermyrvegen nr. 52-62 (alle er som nr. 52)
  Vallermyrvegen nr. 64-familiehuset
  Oversikt Campus Kjølnes

  Brannvarslingsanlegget
  Brannsentralene med betjeningsinstruks er plassert i 1. etasje rett innenfor døra. For at du som bor i 2. etasje skal ha mulighet til å betjene brannsentralen i 1. etasje vil din nøkkel fungere på nevnte dør i 1. etasje. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker.

  Det er en branndetektor med summer i hver hybel/leilighet og i korridorer/vaskerom. Dersom det for eksempel ved et uhell oppstår mye røyk når du steker pizza, vil summeren gå i forvarsel. Gå derfor raskt til sentralen (romnummeret vises i displayet på branntavla) og deaktiver forvarselet slik at ikke alarmen går i hele bygget. Du deaktiverer alarmen ved å åpne opp panelet med nøkkelen og trykke tasten avstill klokker eller avstille summer. Rekker du å gjøre dette, og får åpnet vinduet og ”reddet” ut pizzaen slik at summeren ikke aktiviseres igjen, avverger du at brannvarslingen går i hele bygget. Tilslutt tilbakestiller du systemet til normalmodus. Se betjeningsinstruks ved siden av betjenings­panelet for å tilbakestille. Kontakt vaktmester eller husvert ved problemer.

  Obs! Dersom alarmen ikke tilbakestilles innen 2 minutter, utløses alarmen i resten av bygget og brannvesenet får automatisk melding.

  Dersom alarmen går og du vet at det er du som har utløst alarmen (romnummeret vises i displayet på branntavla), avstiller du alarmen og tilbakestiller systemet til normalmodus.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?
  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kontaktes brannvesenet på 110. Så kan alarmen avstilles.

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom brannvesenet rykker ut på unødig alarm vil du som forårsaker utrykkingen bli fakturert for brannvesenets innsats. Ringer du derimot 110 og informerer at det kun er en unødig alarm vil brannvesenet kunne frafalle kravet om fakturering.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

 • + Brannvarslingsanlegg Campus Notodden Studentboliger, Notodden

  Last ned branntegning for Campus Notodden studentboliger

  Brannsentralen er plassert på høyre side rett på innsiden av inngangsdøra. Gjør deg kjent med hvor­dan anlegget virker. Brannalarmanlegget har nå direktevarsling til brannvesenet. 

  Det er en branndetektor med summer i hver hybelleilighet, i korridorer og i alle fellesrom. Dersom det ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging, vil branndetektoren gå i “forvarsel” og begynne å pipe. Du har da 4 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til brannsentralen som er plassert i inngangspartiet.  Du vil se at romnummeret vises i displayet på sentralen. Avstill alarmen, slik at den ikke går i hele bygget og til brannvesenet. Ring brannvesenet på 110 og si at det kun er snakk om en unødig alarm og ikke en brann. Du deaktiverer alarmen ved å låse opp panelet med nøkkelen og trykke tasten «avstill klokker» eller «avstille summer».Til slutt tilbakestiller du systemet til normalmodus! Se betjeningspanelet på skapet for å tilbakestille. Kontakt vaktmester ved problemer.

  En summer/detektor som går i alarm utløser alarmen på hele bygget.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?
  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kontaktes brannvesenet på 110. Så kan alarmen avstilles. 

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømmingsplanen.

 • + Brannvarslingsanlegg Campus Ringerike

  Last ned branntegninger

  Det er installert brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg og brannslanger i byggene. Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i det bygget brannen oppstår. Ved utløst alarm i U1 eller U2 vil alarmen gå i begge bygg. Du vil i panelet på sentralen, som er plassert på innsiden av ytterdøren i begge bygg, kunne se hvilken detektor som har utløst alarmen. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker og tenk på hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår.

  Byggene er fulldetektert, med branndetektor i alle arealer. Det er en detektor i hver boenhet.

  Det er montert avstillingspaneler i boligetasjene slik at det er mulig å avstille en unødig alarm (falsk alarm). I de tilfellene der to detektorer i boligetasjene, eller én detektor plassert i HC WC, 
  bøttekott, tavlerom eller lager går i alarm, vil hele bygget varsles og det går direktevarsling til 
  brannvesenet, som vil rykke ut. Dersom en detektor i næringsarealene eller kjeller går i alarm varsles også hele bygget og brannvesenet direkte.

  Sprinkleranlegget aktiveres kun der det brenner (utløses ved temperatur over 68 °C).

  Ved utløst alarm i hele bygget settes heisen automatisk ut av drift og blir stående i første etasje/kjeller. 

  Ved en brannalarm settes alle dører i åpen posisjon. Dette gjelder både ytterdører, rømningsdører og dørene inn til boenhetene. Grunnen til at dørene i boenhetene settes i åpen posisjon er at dere skal kunne rømme tilbake til rommet dersom det er brann og/eller røyk i korridoren. Dersom det er brann eller mye røyk i korridor/trapperom kan det beste være å bli værende på rommet og påkalle brannvesenets oppmerksomhet for å få rømningsassistanse. Dersom det ikke er en reell brann og sentralen resettes vil alle dører (ytterdører, rømningsdører og dører inn til boenhetene) automatisk låses.

  Brannvesenet skal alltid kontaktes på 110 når alarmen går, enten for melding om at det er en brann eller om at det er falsk alarm.

  Avstillingspanel

  AvstillingspanelDersom det ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging, vil branndetektoren gå i “forvarsel” og begynne å pipe. Du har da 2 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til avstillingspanelet som enten er plassert i gang/korridor, trappe-
  rom eller på felleskjøkken. Trykk på rød knapp (2 sek) for å stoppe varslingen og deretter på grønn knapp (2 sek) som tilbakestiller sentralen. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde fra om at det er falsk alarm og ikke brann. Dersom du ikke stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp), vil den gå over til full alarm, noe som medfører at alarmen utløses i hele bygget og det går melding til brannvesenet som rykker ut. 

  Skulle flere detektorer gå i alarm samtidig pga. stor røykutvikling, blokkeres avstillingspanelet og varselet går over til full alarm. 

  Dersom du ikke rekker å avstille en falsk alarm eller at alarmen utløses pga mye røyk slik at 
  den går i hele bygget, skal du likevel ta kontakt med brannvesenet og melde fra om at det 
  kun er snakk om falsk alarm. 

  Det er selvfølgelig viktig å lufte ut, slik at alarmen ikke utløses på nytt. 

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen på avstillingspanelet eller det går en direktealarm pga stor røykutvikling, må alarmen tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen. 
  Se informasjon ved sentralen for hvordan dette gjøres. 
  Ta kontakt med SSNs driftspersonell dersom du er usikker. I de tilfeller brannvesenet rykker ut, 
  vil de tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser. 

  Dersom brannvesenet rykker ut på en falsk alarm vil du som forårsaker utrykningen bli 
  fakturert for brannvesenets innsats (forholdsvis kostbart). Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget og varsler brannvesenet på 110, vil du ikke bli fakturert.

  NB! Ikke avstill en alarm dersom du ikke er 100 % sikker på årsaken til at alarmen ble utløst.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. 

  Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til den angitte møteplassen foran bygget ved flaggstanga (samme som USN). 

   
   

 • + Brannvarslingsanlegg Campus Vestfold studentboliger, Vestfold

  Last ned branntegninger: 

  Alfa
  Beta
  Delta
  Gamma
  Epsilon (PDF 915 kb).
  Omega (PDF 785 kb).
  Sigma (PDF 188 kb).

  Brannvarslingsanlegget

  Det er installert brannvarslingsanlegg i alle bygg. Dersom det oppstår en brann/alarmen utløses i Alfa, Beta, Gamma, Delta eller Epsilon vil brannalarmen gå i hele bygget. Ved brann/alarmutløsing i Sigma varsles Sigma og Omega og ved brann i Omega varsles Omega og Sigma (Omega og Sigma en branncelle). Ved utløing av alarm det vil gå en melding til samskipnadens driftspersonell. 

  Byggene Omega, Sigma og Epsilon er sprinklet.

  Brannsentral

  Det er en brannsentral i hvert bygg, plassert i 1. etasje ved inngangsdørene som er mot senter av tunet (gjelder for Alfa, Beta, Gamma og Delta) og ved inngangsdørene i Sigma, Omega og Epsilon. For at du som bor i 2. etasje skal ha mulighet til å betjene brannsentralen i 1. etasje vil ditt nøkkelkort fungere på nevnte dør i 1. etasje. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker.

  Branndetektor

  Det er en branndetektor med summer i hver hybelleilighet og i korridorer og i alle fellesrom. Dersom det for eksempel ved et uhell oppstår mye røyk når du steker pizza vil summeren gå i forvarsel. Dette vil vises i displayet i brannsentralen, men du får ikke noe varsel inne på rommet. Dersom du har en mistanke om at du har utløst et forvarsel kan du gå til sentralen (romnummeret vises i displayet på branntavla) og deaktivere forvarselet slik at ikke alarmen går i hele bygget. Du deaktiverer alarmen ved å åpne opp panelet med nøkkelen og trykke tasten avstill klokker eller avstille summer. Rekker du å gjøre dette, og får åpnet vinduet og ”red­det” ut pizzaen slik at summeren ikke aktiviseres igjen, avverger du at brannvarslingen går i hele bygget. (Tiden fra en summer går i forvarsel til alarm går kan være veldig kort(avhengig av røykutvikling ol). Tilslutt tilbakestiller du systemet til normalmodus. Se betjeningspanelet på skapet for å tilbakestille. Kontakt vaktmester eller husvert ved problemer.

  Dersom alarmen går og du vet at det er du som har utløst alarmen (romnummeret vises i displayet på branntavla), avstiller du alarmen og tilbakestiller systemet til normalmodus.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg? 

  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og tilbakestilles til normalmodus.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. NB!! Ved brann ring alltid 110.

  Ved en brannalarm settes alle dører i åpen posisjon. Dette gjelder både ytterdører, rømnigsdører og dørene inn til boenhetene. Dørene midt i korridorene (Sigma, Omega og Epsilon) er brannskilledører og vil lukkes automatisk når alarmen utløses. Grunnen til at dørene i boenhetene settes i åpen posisjon er at dere skal kunne rømme tilbake til rommet dersom det er brann og/eller røykfult i korridoren. Brannvesenets stigebil vil nå opp til alle vinduer og vil ved behov kunne evakuere beboere via vinduet. Sprinkelanlegget vil utløses ved brann. Heiser vil automatisk settes ut av funksjon.

  Dersom det ikke er en reell brann og sentralen resettes vil alle dører (ytterdører, rømningsdører og hybel/leilighetsdører) automatisk låses. Heisen kobles til igjen automatisk. Brannskilledørene settes i åpen posisjon igjen manuelt ved at man først lukker opp hoveddøren og holder den inn mot veggen før sidefeltet åpnes og holdes mot veggen.

 • + Brannvarslingsanlegg Fagerlund, Vestfold

  Last ned branntegning, Fagerlund etasje 3-5 (ny)
  Last ned branntegning, Fagerlund etasje 6 (ny)
  Last ned branntegning Fagerlund kjeller

  Det er installert brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg og brannslanger i bygget. Brann-
  alarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget. Du vil i panelet på sentralen, som er plassert på innsiden av ytterdøren til inngang C, kunne se hvilken detektor som har utløst alarmen. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker og tenk på hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår.

  Bygget er fulldetektert, med branndetektor i alle arealer. Det er en detektor i hver boenhet.

  Det er montert avstillingspaneler i boligetasjene slik at det er mulig å avstille en unødig alarm (falsk alarm). I de tilfellene der to detektorer i boligetasjene, eller én detektor plassert i HC WC,
  bøttekott, tavlerom eller lager går i alarm, vil hele bygget varsles og det går direktevarsling til
  brannvesenet, som vil rykke ut. Dersom en detektor i næringsarealene eller kjeller går i alarm varsles også hele bygget og brannvesenet direkte.

  Sprinkleranlegget aktiveres kun der det brenner (utløses ved temperatur over 68 °C).
  Ved utløst alarm i hele bygget settes heisen automatisk ut av drift og blir stående i første etasje.

  Ved en brannalarm settes alle dører i åpen posisjon. Dette gjelder både ytterdører, rømningsdører og dørene inn til boenhetene. Grunnen til at dørene i boenhetene settes i åpen posisjon er at dere skal kunne rømme tilbake til rommet dersom det er brann og/eller røyk i korridoren. Dersom det er brann eller mye røyk i korridor/trapperom kan det beste være å bli værende på rommet og påkalle brannvesenets oppmerksomhet for å få rømningsassistanse. Dersom det ikke er en reell brann og sentralen resettes vil alle dører (ytterdører, rømningsdører og dører inn til boenhetene) automatisk låses.

  Brannvesenet skal alltid kontaktes på 110 når alarmen går, enten for melding om at det er en brann eller om at det er falsk alarm.

  Avstillingspanel:

  AvstillingspanelDersom det ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging, vil branndetektoren gå i “forvarsel” og begynne å pipe. Du har da 2 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til
  avstillingspanelet som enten er plassert i gang/korridor, trappe-
  rom eller på felleskjøkken. Trykk på rød knapp (2 sek) for å stoppe varslingen og deretter på grønn knapp (2 sek) som tilbakestiller sentralen. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde fra om at det er falsk alarm og ikke brann. Dersom du ikke stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp), vil den gå over til full alarm, noe som medfører at alarmen utløses i hele bygget og det går melding til brannvesenet som rykker ut.

  Skulle flere detektorer gå i alarm samtidig pga. stor røykutvikling, blokkeres avstillingspanelet og varselet går over til full alarm.

  Dersom du ikke rekker å avstille en falsk alarm eller at alarmen utløses pga mye røyk slik at
  den går i hele bygget, skal du likevel ta kontakt med brannvesenet og melde fra om at det
  kun er snakk om falsk alarm.

  Det er selvfølgelig viktig å lufte ut, slik at alarmen ikke utløses på nytt.

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen på avstillingspanelet eller det går en direktealarm pga stor røykutvikling, må alarmen tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen.
  Se informasjon ved sentralen for hvordan dette gjøres.
  Ta kontakt med SSNs driftspersonell dersom du er usikker. I de tilfeller brannvesenet rykker ut,
  vil de tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser.

  Dersom brannvesenet rykker ut på en falsk alarm vil du som forårsaker utrykningen bli
  fakturert for brannvesenets innsats (forholdsvis kostbart). Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget og varsler brannvesenet på 110, vil du ikke bli fakturert.

  NB! Ikke avstill en alarm dersom du ikke er 100 % sikker på årsaken til at alarmen ble utløst.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

  Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til den angitte møteplassen på veien, til
  venstre for bygget (når du står med ansiktet mot bygget).

 • + Brannvarslingsanlegg Grenlandsgate, Jotunveien og Kjølnesjordet, Porsgrunn

  Det er installert brannvarslingsanlegg i hvert bygg. Det er sensorer med summer i alle hybler/leiligheter og fellesrom (kjøkken/bad, vaskerom og stue). Det er hengt opp branninstruks og rømningsplan i korridoren i 1. etasje på alle bygg.

  Brannsentralene med betjeningsinstruks er plassert i 1. etasje rett innenfor døra.

  NB!! Dersom det brenner skal alltid brannvesenet varsles ved å ringe 110.

  Dersom brannalarmen utløses vil alarmen gå i bygget alarmen er utløst i. Det vil ikke gå en alarm i nabobyggene.

  Dersom det utløsers en unødig alarm for eksempel pga matos skal du:

  - Avstille alarmen på sentralen. Trykk tilbakestill-knappen
  - Luft ut slik at alarmen ikke går igjen

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?

  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og Husvert/vaktmester informeres.

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

  NB!! Ved brann ring alltid 110!

 • + Brannvarslingsanlegg Grivi, Bø

  Last ned orienteringsplan/Brannplan her:

  Brannsentralen er plassert  rett på innsiden av hovedinngangsdøra, ved Fellesstua. Gjør deg kjent med hvor­dan anlegget virker. Brannalarmanlegget har nå direktevarsling til brannvesenet. 

  Det er en branndetektor med summer i hver hybelleilighet, i korridorer og i alle fellesrom. Dersom det ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging, vil branndetektoren gå i “forvarsel” og begynne å pipe. Du har da 4 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til brannsentralen som er plassert i inngangspartiet ved Fellesstua.  Du vil se at romnummeret vises i displayet på sentralen. Avstill alarmen, slik at den ikke går i hele bygget og til brannvesenet. Ring brannvesenet på 110 og si at det kun er snakk om en unødig alarm og ikke en brann. Du deaktiverer alarmen ved å låse opp panelet med nøkkelen og trykke tasten «avstill alarm» eller «avstille summer».Til slutt tilbakestiller du systemet til normalmodus! Se betjeningspanelet på skapet for å tilbakestille. Kontakt vaktmester ved problemer.

  En summer/detektor som går i alarm utløser alarmen på hele bygget.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?
  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kontaktes brannvesenet på 110. Så kan alarmen avstilles. 

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømmingsplanen.

 • + Brannvarslingsanlegg Høgås, Notodden

  Det er installert brannvarslingsanlegg i hvert bygg. Det er sensorer med summer i alle hybler/leiligheter og fellesrom (kjøkken/bad, vaskerom og stue). Det er hengt opp branninstruks og rømningsplan i korridoren i 1. etasje på alle bygg.

  Brannsentralene med display/betjeningsinstruks er plassert i 1. etasje rett innenfor døra.

  NB!! Dersom det brenner skal alltid brannvesenet varsles ved å ringe 110.

  Dersom brannalarmen utløses vil alarmen gå i bygget alarmen er utløst i. Det vil ikke gå en alarm i nabobyggene.

  Dersom det utløsers en unødig alarm for eksempel pga matos skal du:

  - Avstille alarmen på sentralen. Trykktilbakestill-knappen
  - Luft ut slik at alarmen ikke går igjen

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?

  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og Husvert/vaktmester informeres.

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

  NB!! Ved brann ring alltid 110!

   

 • + Brannvarslingsanlegg Kaldnes Brygge, Vestfold

  Last ned brannplan.

  Det er installert et brannvarslingsanlegg og et sprinkelanlegg i bygget. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget og brannvesenet varsles automatisk. NB!! Selv om brannvesenet varsles automatisk ønsker de også at det meldes manuelt – ved brann ring 110.
  Sprinkelanlegget aktiveres kun der hvor det brenner (utløses ved temperatur over 68oC).

  Brannsentralen er plassert på venstre side av hovedinngangen. Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker. Det er en branndetektor med summer i hver boenhet. Det er også branndetektorer i korridorer, fellesrom, vaskeri, tekniske rom, og i kjeller. 

  Dersom alarmen i bygget går, settes heisen automatisk ute av drift og blir stående i første etasje.

  Dersom det ved et uhell oppstår røyk når du f.eks steker pizza eller du slipper ut damp fra badet etter dusjing vil branndetektoren/summeren gå i forvarsel og detektoren vil gi fra seg lyd og lyssignal. Du har da to minutter på deg til å avstille alarmen på brannsentralen slik at det ikke går en unødig alarmen i hele bygget og til brannvesenet. Romnummeret hvor alarmen er utløst vises i displayet på brannsentralen. Du deaktiverer alarmen ved å låse opp panelet med nøkkelen og trykke tasten «avstill klokker» eller «avstille summer» (du finner et oppslag om denne prosedyren ved sentralen). Rekker du å gjøre dette, får åpnet vinduet og ”reddet” ut pizzaen slik at detektoren ikke aktiviseres igjen, avverger du at alarmen går i hele bygget og til brannvesenet. Er det fortsatt røyk i leiligheten vil alarmen utløses på nytt, så det er viktig å lufte ut røyken. 

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen vil alarmen utløses i hele bygget og det går en alarm til brannvesenet. Så fort du får sjekket brannsentralen og avdekket at det kun er en unødig alarm avstiller du alarmen og ringer brannvesenet på tlf 110 og melder at det kun er snakk om en unødig alarm og ikke en brann. Tilslutt tilbakestiller du systemet til normalmodus! Se instruks på oppslag ved sentralen for tilbakestilles. Ved problemer med tilbakestilling, kontakter du husvert, vaktmester eller alarmsentralens servicenummer 04110.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?
  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kontakter du brannvesenet umiddelbart på 110 for å avverge utrykking. Avstill alarmen.

  NB! Ikke avstill alarmen før årsaken til utløst alarm er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen (jmf. oppslag ved brannsentralen og på våre nettsider).

  Dersom brannvesenet rykker ut på unødig alarm vil du som forårsaker utrykkingen bli fakturert for brannvesenets innsats.

  Ved en brannalarm settes alle dører i åpen posisjon. Dette gjelder både ytterdører, røminigsdører syd i korridorene og dørene inn til boenhetene. Dørene midt i korridorene er brannskilledører og vil lukkes automatisk når alarmen utløses. Grunnen til at dørene i boenhetene settes i åpen posisjon er at dere skal kunne rømme tilbake til rommet dersom det er brann og/eller røykfult i korridoren. Vinduene inne på boenhetene er pr definisjon rømningsveier. Brannvesenets stigebil vil nå opp til alle vinduer og vil ved behov kunne evakuere beboere via vinduet. Sprinkelanlegget vil utløses ved brann. 

  Dersom det ikke er en reell brann og sentralen resettes vil alle dører (ytterdører, rømningsdører og leilighetsdører) automatisk låses. Brannskilledørene settes i åpen posisjon igjen manuelt ved at man først lukker opp hoveddøren og holder den inn mot veggen før sidefeltet åpnes og holdes mot veggen.

 • + Brannvarslingsanlegg Kirkegata, Kongsberg

  Last ned branntegning.

  Brannvarslingsanlegget

  Det er installert et brannvarslingsanlegg i bygget som dekker hele bygget, også butikklokalene i 1. etg. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget og det vil gå en melding til studentsamskipnadens driftspersonell.  

  Brannsentralen

  Brannsentralen er plassert nede ved inngangsdøren, med en undersentral i bokhandelen. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker. Det er en branndetektor med summer i hver boenhet, Det er også branndetektorer i korridor og trappeoppgang, i 1. etg, i kjeller og på loft.

  Branndetektor

  Dersom det for eksempel ved et uhell oppstår mye røyk når du steker pizza vil summeren gå i forvarsel (PRE-ALARM). Dette vil vises i displayet i brannsentralen, men du får ikke noe varsel inne på rommet. Dersom du har en mistanke om at du har utløst et forvarsel kan du gå til sentralen (romnummeret vises i displayet på branntavla) og deaktivere forvarselet slik at ikke alarmen går i hele bygget. Du deaktiverer alarmen ved å dreie nøkkel og trykke tasten «AVSTILL» nede i midten. Rekker du å gjøre dette, og får åpnet vinduet og ”reddet” ut evt. pizza slik at summeren ikke aktiviseres igjen, avverger du at brannalarmen går i hele bygget. (Tiden fra en summer går i forvarsel til alarm går kan være veldig kort (avhengig av røyk­utvikling ol). Tilslutt tilbakestiller du systemet til normalmodus. Se betjeningspanelet på skapet for å tilbakestille. Kontakt vaktmester ved problemer.

  Dersom alarmen går og du vet at det er du som har utløst alarmen (romnummeret vises i displayet på branntavla), avstiller du alarmen og tilbakestiller systemet til normalmodus.

  Tips: Ved matlaging anbefaler vi at ventilatoren settes på fullt noen minutter før matlagingen starter. Dette for å avhjelpe faren for at matlaging skal utløse en alarm.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?

  Lokaliser hvilken summer/alarmsone som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla). Sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og husvert, vaktmester eller brannvesenet kontaktes.

  NB!! Ikke avstill en alarm, før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt!

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. NB!! Ved brann ring alltid 110.

  Vinduene i boenhetene er rømningsveier.

 • + Brannvarslingsanlegg Klokkergården, Vestfold

  Last ned brannplan Jota. Myra. Skilnan
  Last ned brannplan Låven, Stallen, Fjøset, Vaskekjelleren, Kårstua, Framhuset, Grisehuset og Hønsehuset.
  Last ned brannplan Smia og Stabburet.
  Last ned brannplan Vaskeriet, Skomakeren og Squashhallen.
  Last ned brannplan Blekket.
  Last ned brannplan Fukla.
  Last ned brannplan Knippa.
  Last ned brannplan Nøisom.
  Last ned brannplan Såta.

  Blekket, Fukla, Nøisom, Knippa, Myra, Skilnan og Jota har seriekoblet brannvarslingsanlegg. Resterende boliger har manuelle meldere. Alle fellesarealer og leiligheter er utstyrt med brannslanger og/eller brannslukningsapparater.

 • + Brannvarslingsanlegg Moov in, Drammen

  Last ned branntegning.

  Det er installert et brannvarslingsanlegg, brannslanger, branndører og et sprinkelanlegg i bygget. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget og brannvesenet varsles automatisk. Du vil i panelet på sentralen kunne se hvilken detektor/melder som har utløst alarmen.

  Dersom alarmen i bygget går, settes heisen automatisk ute av drift og blir stående i første etasje. Branndørene ut til trapperommet vil automatisk bli lukket for å hindre spredning av røyk. Trappen ned til U1 og U2 skal ikke benyttes, trappen blir stengt av en metallbøyle.

  NB!! Selv om brannvesenet varsles automatisk ønsker de også at brannen meldes manuelt – ved brann ring 110. Sprinkelanlegget aktiveres kun der hvor det brenner (utløses ved temperatur over 68oC).

  Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker. Brannsentralen er plassert på venstre side av hovedinngangen. Det er en branndetektor med summer i hver boenhet. Det er også branndetektorer i korridorer, fellesrom, vaskeri, tekniske rom, og i kjeller.

  Dersom det for eksempel ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging vil branndetektoren/melderen inne hos deg gå i forvarsel og begynne å pipe. Du har da 2-3 minutter på deg til å gå ut i gangen/ korridoren og trykke på rød knapp for å stoppe varslingen i detektoren og deretter på grønn knapp som varsler brannvesenet om at det var en unødig alarm.

  I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde ifra om at det er en unødig alarm og ikke brann.

  Dersom du ikke agerer og stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp) går alarmen over til full alarm og det utløses alarmen i hele bygget og brannvesenet rykker ut. Det er selvfølgelig viktig å lufte ut av boligen slik at alarmen ikke utløses på nytt.

  I de tilfellene alarmen utløses i hele bygget vil brannvesenet rykke ut. I slike tilfeller skal brannvesenet alltid kontaktes på 110 for å melde ifra om det er en brann eller om at det er en unødig alarm. Ved ankomst vil brannvesenet tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til møteplass utenfor bygget på andre side av gata.

  Dersom brannvesenet rykker ut på en unødig alarm vil du som forårsaker utrykkingen bli fakturert for brannvesenets innsats. Avstiller du varslingen i din melder og til brannvesenet og ringer 110 før alarmen går i hele bygget vil du ikke bli fakturert.

 • + Brannvarslingsanlegg Papillon, Kongsberg

  Last ned brannplan (PDF 2 302 kb).

  Det er installert et brannvarslingsanlegg og et sprinkelanlegg i bygget. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i hele bygget og brannvesenet varsles automatisk. Du vil i panelet på sentralen kunne se hvilken detektor/melder som har utløst alarmen.

  NB!! Selv om brannvesenet varsles automatisk ønsker de også at brannen meldes manuelt – ved brann ring 110.

  Sprinkelanlegget aktiveres kun der hvor det brenner (utløses ved temperatur over 68oC).

  Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker. Brannsentralen er plassert på venstre side av hovedinngangen. Det er en branndetektor med summer i hver boenhet. Det er også branndetektorer i korridorer, fellesrom, vaskeri, tekniske rom, og i kjeller.

  Dersom det for eksempel ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging vil branndetektoren/melderern inne hos deg gå i forvarsel og begynne å pipe. Du har da 4-5 minutter på deg til å gå ut i gangen/ korridoren og trykke på rød knapp for å stoppe varslingen i detektoren og deretter på grønn knapp som varsler brannvesenet om at det var en unødig alarm. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde ifra om at det er en unødig alarm og ikke brann. Dersom du ikke agerer og stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp) går alarmen over til full alarm og det utløses alarmen i hele bygget og brannvesenet rykker ut. Det er selvfølgelig viktig å lufte ut av boligen slik at alarmen ikke utløses på nytt.

  I de tilfellene alarmen utløses i hele bygget vil brannvesenet rykke ut. I slike tilfeller skal brannvesenet alltid kontaktes på 110 for å melde ifra om det er en brann eller om at det er en unødig alarm. Ved ankomst vil brannvesenet tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen (jmf. oppslag i alle boliger, ganger og korridorer). Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til møteplass utenfor bygget på andre side av gata.

  Dersom brannvesenet rykker ut på en unødig alarm vil du som forårsaker utrykkingen bli fakturert for brannvesenets innsats. Avstiller du varslingen i din melder og til brannvesenet og ringer 110 før alarmen går i hele bygget vil du ikke bli fakturert.

  Betjeningsinstruks ved uønsket brannalarm:

  • Slå av alarmen ved å trykke inn RØD knapp og hold den inne i 2 sekunder.
  • Ring Brannvesenet 110 for å si fra om at det ikke brenner.
  • Luft godt ut av leiligheten i minst 5 minutter.
  • Trykk deretter inn GRØNN knapp og hold den inne i 2 sekunder
 • + Brannvarslingsanlegg Rauland

  Last ned orienteringsplan/Brannplan her:

  Brannvarslingsanlegget
  Det er installert brannvarslingsanlegg i bygget. Det er sensorer med summer i alle hybler/leiligheter og fellesrom (kjøkken/bad, vaskerom og stue). Det er hengt opp branninstruks og rømningsplan i korridoren i 1. etasje.

  Brannsentralene med display/betjeningsinstruks er plassert i 1. etasje rett innenfor døra.

  NB!! Dersom det brenner skal alltid brannvesenet varsles ved å ringe 110.

  Dersom brannalarmen utløses vil alarmen gå i bygget alarmen er utløst i. 

  Dersom det utløsers en unødig alarm for eksempel pga matos skal du:

  - Avstille alarmen på sentralen. Trykk tilbakestill-knappen
  - Luft ut slik at alarmen ikke går igjen

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?

  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og Husvert/vaktmester informeres.

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

  NB!! Ved brann ring alltid 110!

 • + Brannvarslingsanlegg Sætre, Notodden

  Det er installert brannvarslingssystem i hvert bygg. Det er sensorer med summer i alle hybler/leiligheter og fellesrom (kjøkken/bad, vaskerom og stue). Det er hengt opp branninstruks og rømningsplan i korridoren i 1. etasje på alle bygg.

  Brannsentralen med display/betjeningsinstruks er plassert i 1. etasje i C-bygget.

  Dersom brannalarmen utløses, vil alarmen bare gå i bygget alarmen er utløst i (og bygg C).

  NB!! Dersom det brenner skal alltid brannvesenet varsles ved å ringe 110.

  Dersom brannalarmen utløses vil alarmen gå i bygget alarmen er utløst i. Det vil ikke gå en alarm i nabobyggene.

  Dersom det utløsers en unødig alarm for eksempel pga matos skal du:

  - Avstille alarmen på sentralen. Trykk tilbakestill-knappen.
  - Luft ut slik at alarmen ikke går igjen.

  Brannalarmen utløses, men det er ingen tegn til brann – hva gjør jeg?

  Lokaliser hvilken summer som har utløst alarmen (dette vises i displayet på branntavla), sjekk om det brenner eller er røykutvikling. Dersom det ikke er brann, men en unødig alarm, kan alarmen avstilles og Husvert/vaktmester informeres.

  NB!! Ikke avstill en alarm før årsaken til at alarmen ble utløst er undersøkt.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen.

  NB!! Ved brann ring alltid 110!

 • + Brannvarslingsanlegg Vestsiden, Kongsberg

  Last ned branntegning/rømningsplaner i PDF her:

  Rømningsplan Silva (Bygg A)
  Rømningsplan Monti (Bygg B)
  Oversiktsplan brannberedskap

  Byggene har brannvarslingsanlegg og sprinkleranlegg, samt håndslukkere i alle rom og fellesarealer. Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i begge bygg (Silva og Monti). Du vil i panelet på sentralen, som er plassert på innsiden av ytterdører i begge bygg, kunne se hvilken detektor som har utløst alarmen. Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker og bemerk deg på forhånd hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår.

  Byggene er fulldetektert med branndetektor i alle arealer. Det er en detektor i hver boenhet.

  Det er montert avstillingspaneler i alle etasjer slik at det er mulig å avstille en unødig/falsk alarm. I de tilfellene der to detektorer i boligetasjene, eller én detektor plassert i HC WC, 
  bøttekott, tavlerom eller lager, går i alarm, vil begge bygg varsles og det går direktevarsling til 
  brannvesenet som vil rykke ut. Avstillingspanelet vil da ikke kunne benyttes. 

  Sprinkleranlegget aktiveres kun der det brenner (utløses ved temperatur over 68 °C).

  Ved utløst alarm settes heisen automatisk ut av drift og blir stående i første etasje. 

  Ved en brannalarm settes alle dører i åpen posisjon. Dette gjelder både ytterdører, rømningsdører og dørene inn til boenhetene. Grunnen til dette er for at dere skal kunne rømme tilbake til rommet dersom det er brann og/eller røyk i korridoren. Dersom det er brann eller mye røyk i korridor/trapperom kan det beste være å bli værende på rommet og påkalle brannvesenets oppmerksomhet for å få rømningsassistanse. Dersom det ikke er en reell brann og sentralen resettes vil alle dører (ytterdører, rømningsdører og dører inn til boenhetene) automatisk låses.

  Brannvesenet skal alltid kontaktes på 110 når alarmen går, enten for melding om at det er en brann eller om at det er falsk alarm.

  Avstillingspanel:

  Det er montert avstillingspaneler i hver etasje, enten på felleskjøkken, i vestibyle eller i trapperom. Gjør deg kjent med hvor panelet er plassert. Dersom det inne på hybelen oppstår mye røyk under matlaging, damp etter dusjing o.l. vil branndetektoren gå i «forvarsel» og begynne å ule. Du har da to minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til panelet. Trykk på rød knapp (2 sek) for å stoppe varslingen, og deretter på grønn knapp (2 sek) som tilbakestiller sentralen. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde fra om at det er falsk alarm og ikke brann. Dersom du ikke stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp), vil den gå over til full alarm, noe som medfører at alarmen utløses i begge bygg, og det går melding til brannvesenet som vil rykke ut. 

  Dersom en detektor i fellesarealer (inkludert felleskjøkken) eller flere detektorer i boenheter går i alarm samtidig, eller pga. stor røykutvikling, blokkeres avstillingspanelet og varselet går over til full alarm. 

  Dersom du ikke rekker å avstille en falsk alarm eller at alarmen utløses pga. mye røyk slik at 
  den går i begge bygg, skal du likevel ta kontakt med brannvesenet og melde fra om at det 
  kun er snakk om falsk alarm. 

  Det er selvfølgelig viktig å lufte ut, slik at alarmen ikke utløses på nytt. 

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen på avstillingspanelet, eller det går en direktealarm pga. stor røykutvikling, må alarmen tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen. Se informasjon ved sentralen for hvordan dette gjøres. 

  Ta kontakt med SSNs driftspersonell dersom du er usikker. I de tilfeller brannvesenet rykker ut, 
  vil de tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser. 

  Dersom brannvesenet rykker ut på en falsk/unødig alarm vil du som forårsaker utrykningen kunne bli fakturert for brannvesenets innsats (forholdsvis kostbart). Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget og varsler brannvesenet på 110, vil du ikke bli fakturert.

  NB! Ikke avstill en alarm dersom du ikke er 100 % sikker på årsaken til at alarmen ble utløst.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. 

  Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til den angitte møteplassen ved parken. 

 • + Brannvarslingsanlegg Øvre Sund, Drammen

  Last ned branntegning for Tutus).
  Last ned branntegning for Domi.
  Last ned branntegning for Unitas.

  Det er installert brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg og brannslanger i byggene. Brannalarmanlegget har direktevarsling til brannvesenet. Dersom det oppstår en brann vil brannalarmen gå i det bygget brannen oppstår. Du vil i panelet på sentralen kunne se hvilken detektor som har utløst alarmen. Det er plassert en sentral på høyre side av hovedinngangen i alle bygg (for Tutus ved hovedinngangen inn fra Øvre Storgate). Gjør deg kjent med hvordan anlegget virker og tenk på hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår.

  Byggene er fulldetektert, med branndetektor i alle arealer. Det er en detektor i hver boenhet.

  Det er montert avstillingspaneler i boligetasjene slik at det er mulig å avstille en unødig alarm (falsk alarm). I de tilfellene der to detektorer i boligetasjene, eller én detektor plassert i HC WC, 
  bøttekott, tavlerom eller bod går i alarm, vil hele bygget varsles og det går direktevarsling til 
  brannvesenet, som vil rykke ut. Dersom en detektor i næringsarealene eller kjeller går i alarm varsles også hele bygget og brannvesenet direkte.

  Sprinkleranlegget aktiveres kun der det brenner (utløses ved temperatur over 68 °C).

  Ved utløst alarm i hele bygget settes heisen automatisk ut av drift og blir stående i første etasje/kjelleretasjen. Noen korridorer har branndører, disse vil automatisk lukke seg for å hindre spredning av røyk. 

  Ved en brannalarm settes alle dører i åpen posisjon. Dette gjelder både ytterdører, rømningsdører og dørene inn til boenhetene. Grunnen til at dørene i boenhetene settes i åpen posisjon er at dere skal kunne rømme tilbake til rommet dersom det er brann og/eller røyk i korridoren. Dersom det er brann eller mye røyk i korridor/trapperom kan det beste være å bli værende på rommet og påkalle brannvesenets oppmerksomhet for å få rømningsassistanse. Dersom det ikke er en reell brann og sentralen resettes vil alle dører (ytterdører, rømningsdører og dører inn til boenhetene) automatisk låses.

  Brannvesenet skal alltid kontaktes på 110 når alarmen går, enten for melding om at det er en brann eller om at det er falsk alarm.

  Avstillingspanel

  AvstillingspanelDersom det ved et uhell oppstår mye røyk under matlaging, vil branndetektoren gå i “forvarsel” og begynne å pipe. Du har da 2 minutter på deg til å lufte ut røyken og gå til avstillingspanelet som enten er plassert i gang/korridor, trappe-
  rom eller på felleskjøkken. Trykk på rød knapp (2 sek) for å stoppe varslingen og deretter på grønn knapp (2 sek) som tilbakestiller sentralen. I tillegg må du ringe brannvesenet på 110 og melde fra om at det er falsk alarm og ikke brann. Dersom du ikke stenger av alarmen (trykker på rød og grønn knapp), vil den gå over til full alarm, noe som medfører at alarmen utløses i hele bygget og det går melding til brannvesenet som rykker ut. 

  Skulle flere detektorer gå i alarm samtidig pga. stor røykutvikling, blokkeres avstillingspanelet og varselet går over til full alarm. 

  Dersom du ikke rekker å avstille en falsk alarm eller at alarmen utløses pga mye røyk slik at 
  den går i hele bygget, skal du likevel ta kontakt med brannvesenet og melde fra om at det 
  kun er snakk om falsk alarm. 

  Det er selvfølgelig viktig å lufte ut, slik at alarmen ikke utløses på nytt. 

  Dersom du ikke rekker å avstille alarmen på avstillingspanelet eller det går en direktealarm pga stor røykutvikling, må alarmen tilbakestilles fra betjeningspanelet til brannsentralen. 
  Se informasjon ved sentralen for hvordan dette gjøres. 
  Ta kontakt med SSNs driftspersonell dersom du er usikker. I de tilfeller brannvesenet rykker ut, 
  vil de tilbakestille sentralen etter at de har foretatt nødvendige undersøkelser. 

  Dersom brannvesenet rykker ut på en falsk alarm vil du som forårsaker utrykningen bli 
  fakturert for brannvesenets innsats (forholdsvis kostbart). Avstiller du varslingen før alarmen går i hele bygget og varsler brannvesenet på 110, vil du ikke bli fakturert.

  NB! Ikke avstill en alarm dersom du ikke er 100 % sikker på årsaken til at alarmen ble utløst.

  Dersom det er en reell brann følger du branninstruksen og rømningsplanen. 

  Ved utløst alarm skal du alltid rømme bygget og gå til den angitte møteplassen ved avfallsanlegget.