Titler i bokpakker fra Brage Bok Vestfold

fre. 06 jan.

Her ser du hvilke titler bokpakkene inneholder hos Brage Bok i Vestfold.

Bestill pensumpakke

Pensumpakker vår 2023

 • Garthe, Ina: Idrettsernæring

 • Askheim, Ole Petter: Empowerment

 • Mæland, John Gunnar: Forebyggende helsearbeid

 • Brodtkorb, Elisabeth: Mellom mennesker og samfunn

 • Hogsnes, Hilde Dehnæs: Barns overgang

 • Åberg, Ann: Lyttende pedagogikk

 • Eik, Liv Torunn: Barnehagelæreres profesjonslæring

 • Lyngseth, Else Johansen: Tidlig innsats i tidlig barndom

 • Tholin, Kristin Rydjord: Barnehagelærer og pedagogisk leder

 • Høigård, Anne - Barns språkutvikling

 • Karsrud, Fridunn Tørå - Muntlig fortelling

 • Solstad, Trine - Les mer!

 • Hoel, Trude - Lesefrø

 • Carlsen, Martin - Matematikk for barnehagelærere

 • Fosse, Trude - Rom for matematikk

 • Børresen, Beate og Malmhester, Bo: Filosofere i barnehagen

 • Eidhamar, Levi Geir og Leer-Salvesen, Paul: Nesten som deg selv

 • Larsen, Ann Kristin og Slåtten, Mette Vaagan: En bok om oppvekst

 • Eidhamar, Levi Geir: Små mennesker- stort mangfold

 • Sødal, Helje Kringlebotn: Kristen arv og tradisjon i barnehagen

 • Horrigmo og Johansen: Fagdidaktikk for SRLE

 • Gulbrandsen, Martin G. - Matematikk for ingeniørfag

 • Young, Hugh D. - University physics with modern physics

 • Kristoffersen, Bjørn - databasesystemer

 • Liang, Danielle - Introduction to java programming and data structures

 • Gulbrandsen, Martin G.: Matematikk for ingeniørfag: Med numeriske beregninger

 • Young, Hugh D.: University physics with modern physics

 • Kristoffersen, Bjørn: Databasesystemer

 • Liang, Daniele: Introduction to java programming and data structures

 • Gulbrandsen, Martin G. - Matematikk for ingeniørfag

 • Young, Hugh D. - University physics with modern physics

 • Løvås, Gunnar G. - Statistikk for universiteter og høgskole

 • Floyd - Principles of electric circuits

 • Gulbrandsen, Martin G.: Matematikk for ingeniørfag: Med numeriske beregninger

 • Young, Hugh D.: University physics with modern physics

 • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskole

 • Floyd: Principles of electric circuits

 • Gulbrandsen, Martin G. - Matematikk for ingeniørfag

 • Young, Hugh D. - University physics with modern physics

 • Floyd - Principles of electric circuits

 • Gulbrandsen, Martin G: Matematikk for ingeniørfag

 • Young, Hugh D.: University physics with modern physics

 • Floyd: Principles of electric circuits

 • Brönte Charlotte: Jane Eyre

 • Shakespear, William: Macbeth

 • Ishiguro, Kazuo: The remains of the day

 • Orwell, George: Animal Farm

 • Dypedal, Magne: Introducing english grammar

 • Enquist, Per Olov: Styrtet engel - en kjærlighetsroman

 • Goethe, Johan Wolfgang von: Faust - en tragedie

 • Freud, Sigmund: Ubehaget i kulturen

 • Mann, Thomas: Døden i Cenezia, novelle

 • Liedman, Sven Eric: Den moderne verdens idèhistorie - I skyggen av fremtiden

 • Ibsen, Henrik: Fruen fra havet

 • Stugu, Ola Svein: Norsk historie etter 1905: Vegen mot velstandslandet

 • Eriksen, Tore Linné: Globalhistore 1750-1900: En sammenvevd og delt verden

 • Balsvik, Randi Rønning: Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv

 • Dyrvik, Ståle: Norsk historie 1536-1814: Vegar til sjølvstende

 • Myhre, Jan Eivind: Norsk historie 1814-1905: Å byggje ein stat og skape ein nasjon her

 • Calais-Germain, Blandine: Anatomy of movement

 • Gjerset, Asbjørn: Idrettens treningslære

 • Dahl, Hans A.: Klar-ferdig-gå!

 • Wisnes, Alexander R.: Lærebok i biomekanikk

 • Farrell Joyce: JAVA PROGRAMMING 10.UTG.

 • Aakre, Jonas: PROSJEKTHÅNDBOKA 3.0:VERKTØYKASSE FO

 • Kristoffersen, Bjørn: DATABASESYSTEMER

 • Kvålshaugen, Ragnhild: ORGANISERE OG LEDE:DILEMMAER I PRAKSIS

 • Riddell: Ottoline and the yellow cat

 • Haddon: The curious incident of the dog in the night time

 • Sachar: Holes

 • Luen Yang: American born Chinese

 • Holm m.fler: Mad, mennesker og måltider

 • Amilien: Den kultiverte maten

 • Sinnes: Utdanning for bærekraftig utvikling

 • Helle: Handle rett: Lure val i ein matbransje full av juks

 • Wølner: 101 digitale grep: En didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse

 • Multimodal tekstkompetanse

 • Elever med lese- og skrivevansker

 • Lesedidaktikk

 • Elevens tekst

 • Kjerstad, Norvald - Navigasjon for maritime studier

 • Kjerstad, Norvald - Fremføring av skip med navigasjonskontroll

 • Kjerstad, Norvald - Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer

 • Boissier - Learn the nautical rules of the road

 • Van Dokkum, Klaas - Ship knowledge, 10th edition 2020

 • Karlsen, Jan Terje: PROSJEKTLEDELSE: FRA INITIERING TIL GEVINSTREALISERING

 • Levin, Morten: ARBEID I TEAM: LÆRING OG UTVIKLING

 • Andersen, Erling S.: MÅLRETTET PROSJEKTSTYRING

 • Baksaas, Kjell Magne: Økonomistyring

 • Aakvaag, Gunnar: Moderne sosiologisk teori

 • Marx, Karl: det beste av Karl Marx: Tekster i utvalg

 • Durkheim, Emilie: Selvmordet

 • Weber, Max: Den protestantiske etikk og kapitalismen

 • Weber, Max: Makt og byråkrati: Essays om politikk og klasse, samfunnsforskning og verdier

 • Album, Dag- Nære fremmede: Pasientkulturen

 • Lysgaard, Sverre - Arbeiderkollektivet: En studie i de underordnedes sosiologi

 • Atkinson, Will - Class

 • Joas, Hans - Social theory: Twenty introducturo lectures

 • Swedberg, Richard - The art of social theory

 • Bourdieu, Pierre - Den maskuline dominans

 • Kirkevold, Marit: Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten

 • Bakken, Runar: I løvens gap: Om aldring og alderdom nå og i årene som kommer

 • Aaserud, Ronny: Kjønnsinkongruens hos ungdom

 • Idhamar, Levi Geir: Den nye moderniteten

 • Salole, Lill: Identitet og tilhørighet

 • Thagaard, Tove: Systematikk og innlevelse

 • Stuvøy, Ingvill: En smak av forskning

 • Winther, Trond: GRUNNLEGGENDE BEDRIFTSØKONOMI

 • Baksaas, Kjell Magne: FINANSREGNSKAP MED ANALYSE

 • Hagen, Per Chr.: INNFØRING I SANNSYNLIGHETSREGNING OG STATISTIKK

 • Kvålshaugen, Ragnhild: ORGANISERE OG LEDE: DILEMMAER I PRAKSIS

 • Holden, Steinar: MAKROØKONOMI

 • Solheim, Bjørn: DRIFTSREGNSKAP OG BUDSJETTERING

 • Johannesen, Asbjørn: INTRODUKSJON TIL SAMFUNNSVITENSKAPELIG METODE

 • Taylor, Bernard W.: INTRODUCTION TO MANAGEMENT SCIENCE, GLOBAL