Titler i bokpakker fra Brage Bok Kongsberg

ons. 04 jan.

Se titlene i bokpakkene hos Brage Bok i Kongsberg.

Pensumpakker Kongsberg vår 2023

 • Clinical Visual Optics av Rabbetts

 • Clinical Ocular Anatomy and Physiology av Bergmanson

 • Clinical Procedures in Primary Eye Care av Elliott

 • Visual perception av Schwartz

 • Sensation & perception av Schwartz

 • Basic vision av Snowden

 • Mikrober, helse og sykdom av Steen

 • Sykdom og behandling av Ørn

 • Gulbrandsen: Matematikk for ingeniørfag

 • Kristoffersen: Databasesystemer

 • Young: Univerity of Physics with Modern Physics

 • Gulbrandsen: Matematikk for ingeniørfag

 • Young: University Physics with Modern Physics

 • Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler

 • Winther: Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Baksaas: Finansregnskap med analyse

 • Kvålshaugen: Organisere og lede

 • Holden: Makroøkonomi

 • Johannessen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Solbakken: Statistikk for nybegynnere

 • Solheim: Driftsregnskap og budsjettering

 • Browaeys: Understanding Cross Cultural Management

 • Holden: Makroøkonomi

 • Johannessen: Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode

 • Solbakken: Statistikk for nybegynnere

 • Solheim: Driftsregnskap og og budsjettering

 • Goffin: Innovation Management

Bestill pensumpakke