Titler i bokpakker fra Brage Bok Drammen

ons. 25 jan.

Her ser du hvilke titler bokpakkene inneholder hos Brage Bok i Drammen.

Pensumpakker vår 2023

 • BAKKE, KARI: KUNST, KULTUR OG KREATIVI:KUNSTFAGLIG AR

 • FREDRIKSEN, BILJANA C.: BEGRIPE MED KROPPEN:BARNS ERFARINGE

 • HANSSON, HEGE: EN BARNEHAGE TIL BEGJÆR:Å GI FORM TIL B

 • SØRENSTUEN, JAN-ERIK: LEVENDE SPOR:Å OPPDAGE NATUR

 • HAUGEN, SYNNØVE: SMÅBARNSPEDAGOGIKK:FENOMENOLOGISKE

 • HEGGSTAD, KARI MJAALAND: 7 VEIER TIL DRAMA:GRUNNBOK I DRAM

 • GUSS, FAITH GABRIELLE: BARNEKULTURENS ISCENESETT:LEKENS DYNAMIS

 • WATERHOUSE, ANN-HEGE LORVIK: I MATERIALENES VERDEN:PERSPEKTIVER OG

 • FØNNEBØ, BENTE: Å TEGNE SAMMEN

 • SÆTHER, MORTEN: BARNET OG MUSIKKEN:INNFØRING I MUSIKK

 • BERRE, ÅSLAUG: MER MUSIKK!:MED DE MINSTE

 • Jacobsen, Dag Ingvar: Hvordan gjennomføre undersøkelser

 • Gotvassli, Kjell Aage: Kunnskap, kunnskapsutvikling og kunnskapsledelse i organisasjoner

 • Hislop, Bosua og Helms: Knowledge management in organizations

 • Lai, Linda: Strategisk kompetanseledelse

 • Von Krogh, Ichijo og Nonaka: Slik skapes kunnskap

 • Alvesson, Blom og Svenningsson: Reflexive leadership

 • Brown, Brené: Dare to lead

 • Karp, Tom: God nok ledelse: Hva ledere gjør i praksis

 • Mintzberg, Henry: Simply managing: What managers do - and can do better

 • Cunliffe, Ann L.: A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about management.

 • Binney, Williams og Wilke: Living leadership: A practical guide for ordinary heroes

 • Boe, Erik Magnus: Grunnleggende juridisk metode

 • Bernt og Rasmussen: Frihagens forvaltningsrett

 • Hirst og Lønneid: Arbeidsrett i et nøtteskall

 • Norges Lover: Lovsamling for rettslære 2022-2023

 • Jarbekk og Sommerfeldt: Personvern og GDPR i praksis

 • Goller, Morten: Anskaffelsesrett i et nøtteskall

 • HØSTMÆLINGEN, NJÅL: HVA ER MENNESKERETTIGHETER

 • KORITZINSKY, THEO: TVERRFAGLIG DYBDELÆRING:OM OG FOR DEMOK

 • KVAM, VEGARD: JAKTEN PÅ DEN GODE SKOLE:UTDANNINGSHISTO

 • KARLSDOTTIR,KVELLO,HYBERTSEN: GRUNNBOK I PEDAGOGISK PSYKOLOGI

 • FRERS, LARS: METODE MELLOM FORSKNING O:REFLEKSJON I P

 • Kirkhaug, Rudi: Lederskap: Person og funksjon

 • Jacobsen og Thorsvik: Hvordan organisasjoner fungerer

 • ISHAY, MICHELINE R: HISTORY OF HUMAN RIGHTS

 • DONNELLY JACK: INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS

 • MCKINNON, CATRIONA (UNIVERSITY: ISSUES IN POLITICAL THEORY

 • HEYWOOD, ANDREW: POLITICAL IDEOLOGIES:AN INTRODUCTION

 • HVIDSTEN, ANDREAS HOLMEDAHL: POLITISKE IDEER:NORSK OG VESTLI

 • SWIFT, ADAM: POLITICAL PHILOSOPHY:A BEGINNERS

 • BALSVIK, EIVIND: INTRODUKSJON TIL SAMFUNNS:BIND 1

 • BALSVIK, EIVIND: INTRODUKSJON TIL SAMFUNNS:BIND 2

 • JOHANNESSEN, ASBJØRN: INTRODUKSJON TIL SAMFUNNSVITENSKAPELIG M

 • SOLBAKKEN, SIMEN SØRBØE: STATISTIKK FOR NYBEGYNNERE

 • Einarsen og Skogstad: Det gode arbeidsmiljø

 • Kuvaas og Dysvik: Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

 • Manger og Wormnes: Motivasjon og mestring: Utvikling av egne og andres ressurser

 • Diseth, Åge: Motivasjonspyskologi

 • WINTHER, TROND: GRUNNLEGGENDE BEDRIFTSØKONOMI

 • BAKSAAS, KJELL MAGNE: FINANSREGNSKAP MED ANALYSE

 • KVÅLSHAUGEN, RAGNHILD: ORGANISERE OG LEDE: DILEMMAER I PRA

Bestill pensumpakke