Breisås 2 - Venåsvegen 1

Hus med 4 dubletter med innvendig bod

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Venåsvegen 1 - 101 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 102 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 103 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 104 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 105 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 106 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 107 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800
Venåsvegen 1 - 108 Hybel i dublet, med innvendig bod 13.5 3800