Vanskelig livssituasjon

Alle kan komme i vanskelige livssituasjoner.

Starten på et studieår kan være forvirrende, uoversiktlig og vanskelig og som student stilles det store krav til deg. Du kan oppleve savn av familie, venner og kjæreste og kjenne liten tilhørighet til studiestedet du går på eller stedet du har flyttet til.

  • Blir du hørt og sett av de andre?
  • Bekymrer du deg for dine foreldre som er igjen hjemme uten deg?
  • Hvordan er forholdet til dine medstudenter?
  • Hvordan har du det sammen med studiegruppa di?
  • Er det andre ting du tenker mye på som gir deg stor uro?
  • Oppstår det kriser som skilsmisser, kjærlighetssorg, tap, økonomiske problemer, rusproblemer og annet, kan det være vrient å prestere i en studiehverdag med differensierte krav til samarbeid og læring.

Selv om du er godt motivert og har de nødvendige forutsetninger for å klare studiet du har valgt, kan det være ting i hverdagen som hindrer deg i å gjøre ditt beste. Da kan det være verdifullt å dele disse problemene med noen og ha noen å snakke med?

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler 
  • Hjelp til å finne løsninger
  • Kontakt med hjelpeapparatet
  • Bestille time hos rådgiver

Nyttige adresser: