Tips til nyinnflyttede

Felles bad og kjøkken

Skal du dele bad med noen, er det greit å avtale med din nabo når og hvordan dere skal dele på renholdet. 

På felleskjøkken har du en unik mulighet til å få venner for livet! 
For å få til et godt og velfungerende miljø, bør de som deler kjøkken bli enige om renhold, orden, rutiner, søppeltømming og kanskje felles innkjøp til felles middager.

Sosialt miljø

I studentboligene bor dere tett. Det er viktig for alle at dere tar vare på hverandre!

Innboforsikring

Vær oppmerksom på at du som leietaker hos oss IKKE er dekket av innboforsikring gjennom SSN Bolig. Derfor er det viktig at du har din egen forsikring. Flere tips om forsikringer kan du lese om under praktisk informasjon.

Sjekk om du er dekket av dine foreldres forsikring. Hvis du ikke er dekket, har blant andre Norsk Studentorganisasjon (NSO) et forsikringstilbud du kan vurdere.

Til informasjon:

Det er viktig at alle våre leietakere setter seg inn relevant informasjon om sin studentbolig. Tips til nyttige artikler: