Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse

Dersom du har en funksjonsnedsettelse, kan du ha behov for tilrettelegging i den generelle studiesituasjonen og i forbindelse med eksamen.

Du vil ha rett på tilrettelagt eksamen dersom du kan dokumentere behovet for dette. Godkjent dokumentasjon kan være: attest fra lege, psykolog, PP-tjeneste, voksenopplæring, kiropraktor og fysioterapeut.

Eksempler på tilrettelegging:

 • Du kan søke om utvidet eksamenstid
 • Du kan søke om bruk av hjelpemidler som: PC, tilpassing av arbeidsplass, f.eks. tilpasset bord, stol, enerom.
 • Du kan søke om å få opplest din eksamensoppgave høyt
 • Du kan søke om alternativ eksamensform, som f.eks muntlig eller prøveforelesning
 • Du kan gjøre en avtale om å legge ved eksamensbesvarelsen en attest om din funksjonsnedsettelse
 • Lydbøker kan lånes hos Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek. Lydopptak av forelesninger kan være et godt alternativ, men det er viktig å avklare med foreleser på forhånd om tillatelse. Teleslynge er montert i mange av høgskolens undervisningsrom.

Våre rådgivere tilbyr:

 • Individuelle samtaler
 • Veiledning om rettigheter
 • Samarbeid med studieadministrasjonen
 • Tilrettelegging av studiene
 • Bestille time hos rådgiver

Nyttige adresser: