Teststasjon på Campus Vestfold

Du kan nå testes for Covid-19 på Campus Vestfold, nærmere bestemt i Fagerlund-bygget. Teststasjonen er åpen to dager i uken, tilbudet er tilgjengelig via drop-in og det er gratis.

I første omgang tilbys det kun teststasjon ved Campus Vestfold, men det undersøkes muligheter for samarbeid med flere vertskommuner, slik at vi kan utvide tilbudet til å gjelde flere campus.


Hvor:

Du finner teststasjonen i første etasje i Fagerlund-bygget (Raveien 189 B), ved inngangen helt til høyre. Teststasjonen vil stort sett være tilgjengelig gjennom det ene vinduet til høyre for døren (ved dårlig vær blir det anledning for testing innendørs). Teststasjonen er godt synlig via skilt.

Når:

Tirsdager og torsdager kl 12.30 - 13.30.

Tilbudet starter opp tirsdag 1. september 2020.

Det er drop-in, hvilket betyr at du ikke skal bestille time i forkant. Husk å holde avstand ved kødannelse.

For hvem:

Teststasjonen er primært for studenter og ansatte på Campus Vestfold (Bakkenteigen i Borre). Om du ikke tilhører en av disse gruppene, ber vi deg benytte Horten Kommunes ordinære teststasjon.

Det er Horten Kommune som er ansvarlig for koronatestingen. SSN fasiliterer lokalet som testingen foretas i.


Prøvesvar:

Du får svar på prøven din ved å logge deg inn på Helsenorge fra kl 15 dagen etter at du tok testen. Ved stort antall prøver kan det ta noe lengre tid før resultatet kommer.

 • + Teststasjon på Campus Porsgrunn

  NÅR?

  Tirsdager og onsdager fra klokken 12.00 - 13.00.

  Tilbudet starter opp: Tirsdag 22. september 2020

  HVOR?

  Oppmøtested for testing er utenfor Fabrikken, testingen vil foregå utendørs. 

  Det er veldig viktig at du ikke går inn i noen av bygningene på campus, dersom du har symptomer på Covid-19 eller er i karantene.

  For hvem?

  Studenter og ansatte tilhørende Campus Porsgrunn. Dersom du ikke tilhører en av disse gruppene, ber vi deg benytte Porsgrunns kommunale teststasjon.

  Det er drop-in, hvilket betyr at du ikke skal bestille time i forkant. Husk å holde avstand ved kødannelse.

  Prøvesvar:

  Det tar 1-3 virkedager før prøvesvaret er klart. Du får svar på prøven din ved å logge deg inn på Helsenorge. Om du tester positivt blir du kontaktet av kommuneoverlegen og smittesporing blir iverksatt.

  Du kan nå testes for Covid-19 på Campus Porsgrunn, oppmøtested er utenfor Fabrikken. Teststasjonen er åpen to dager i uken, tilbudet er tilgjengelig via drop-in og det er gratis.
 • + Teststasjon på Campus Vestfold

  I første omgang tilbys det kun teststasjon ved Campus Vestfold, men det undersøkes muligheter for samarbeid med flere vertskommuner, slik at vi kan utvide tilbudet til å gjelde flere campus.


  Hvor:

  Du finner teststasjonen i første etasje i Fagerlund-bygget (Raveien 189 B), ved inngangen helt til høyre. Teststasjonen vil stort sett være tilgjengelig gjennom det ene vinduet til høyre for døren (ved dårlig vær blir det anledning for testing innendørs). Teststasjonen er godt synlig via skilt.

  Når:

  Tirsdager og torsdager kl 12.30 - 13.30.

  Tilbudet starter opp tirsdag 1. september 2020.

  Det er drop-in, hvilket betyr at du ikke skal bestille time i forkant. Husk å holde avstand ved kødannelse.

  For hvem:

  Teststasjonen er primært for studenter og ansatte på Campus Vestfold (Bakkenteigen i Borre). Om du ikke tilhører en av disse gruppene, ber vi deg benytte Horten Kommunes ordinære teststasjon.

  Det er Horten Kommune som er ansvarlig for koronatestingen. SSN fasiliterer lokalet som testingen foretas i.


  Prøvesvar:

  Du får svar på prøven din ved å logge deg inn på Helsenorge fra kl 15 dagen etter at du tok testen. Ved stort antall prøver kan det ta noe lengre tid før resultatet kommer.

  Du kan nå testes for Covid-19 på Campus Vestfold, nærmere bestemt i Fagerlund-bygget. Teststasjonen er åpen to dager i uken, tilbudet er tilgjengelig via drop-in og det er gratis.