Post og postkasser

Når du flytter, må du ikke glemme posten din! Husk å melde flytting, merke din nye postkasse med fullstendig navn, gi dine kontakter din nye (korrekte) adresse og deretter huske å sjekke postkassa di jevnlig!

Adresseendring meldes til Posten før du flytter (her kan du dessuten samtykke til at den nye adressen samtidig registreres hos Folkeregisteret når du logger deg inn med elektronisk ID).

Husk riktig navn på postkassa

Sett ditt fullstendige navn på postkassa di! Du kan få en navnelapp hos oss eller bestille på posten.no. Postvesenet har som hovedregel at de ikke legger post i umerket postkasse.

Post med mangelfulle opplysninger blir returnert. Det er derfor viktig å oppgi riktig adresse slik at posten din kommer frem til deg. Husk navn på bygg (for deg som har det) og nummeret på hybelen din.

Eksempel på korrekt adressering: 

Ola Normann
Sandeveien 3 B, Blekket 11 
3184 Borre

Riktig adresse for akkurat din bolig finner du både på leiekontrakten og ved å finne din bolig på våre boligsider. 

Sjekk postkassa jevnlig

HUSK at du plikter å sjekke din postkasse for post. Purringer på husleie blir postlagt til leietagers adresse hos oss. Ved for sen betaling av husleie og andre fordringer vil man motta purring med purregebyr fra inkassoselskapet Intrum Justitia eller Sergel. Se mer informasjon om retningslinjer rundt betaling av husleie.

Dersom du ikke ønsker reklame og/eller gratisaviser kan du sette på en “Nei takk til reklame”, "Nei takk til gratisavis" eller "Nei takk til reklame og gratisavis"-lapp på postkassa. Du kan få en slik lapp hos oss.

Lurer du på andre ting? Sjekk FAQen vår!