Post og postkasser

Husk å oppgi nøyaktig postadresse til dine kontakter.

For at posten din skal bli levert korrekt, er det viktig og nødvendig at postboksen din er merket med fullstendig navn.

Du må melde adresseendring til Posten når du flytter, dette kan du gjøre på posten.no .

Din korrekte adresse finner du på kontrakten din.

Alle boenheter har hver sin postkasse, med unntak av hybler i:

  • Åsgårdstrand: De som deler kjøkken deler også postkasse.

  • Breisås 1,2 og 4: Felles postkasser ved innkjøring til Breisås 1. felles postkasse til hvert hus.

  • Førstemann som henter posten tar med inn og legger denne på felles kjøkken til avhenting.
  • Sætre: Felles postkassestativ med 1 felles postkasse til hvert hus.

Husk å navne postkassa

Sett navn på postkassa di! Du kan få en navnelapp hos oss - navnelapp kan også bestilles på posten.no. Postvesenet har som hovedregel at de ikke legger post i umerket postkasse.

Post med mangelfulle opplysninger blir returnert. Det er derfor viktig å oppgi riktig adresse slik at posten din kommer frem til deg. Husk navn på bygg (for deg som har det) og rom/leilighetsnummer. Eks: Ola Normann, Sandeveien 3 B, Blekket 11, 3184 Borre.

Riktig adressering for akkurat din bolig finner du både på leiekontrakten og ved å finne din bolig på vår bolignettside under fanen våre studentboliger.

Sjekk postkassa jevnlig

Vi ønsker å gjøre våre beboere oppmerksomme på at de er pliktig til å sjekke sin postkasse for post. Purringer på husleie blir postlagt til leietagers adresse hos oss. Ved for sen betaling av husleie og andre fordringer vil man motta purring med purregebyr fra inkassoselskapet Intrum Justitia eller Sergel. Se mer informasjon om retningslinjer rundt betaling av husleie.

Dersom du ikke ønsker reklame og/eller gratisaviser kan du sette på en “Nei takk til reklame”, "Nei takk til gratisavis" eller "Nei takk til reklame og gratisavis"-lapp på postkassa. Du kan få en slik lapp hos oss.