Sorg og krise

Har du blitt utsatt for en plutselig hendelse som har gitt deg sjokk og vantro? Har du mistet en god venn? Har du blitt utsatt for sterke kroppslige reaksjoner som gir deg store fysiske smerter? Eller har du tidligere mistet en av dine nærmeste og er i en sorgprosess?

Dersom du er kommet i en situasjon som beskrevet ovenfor, anbefaler vi at du tar kontakt med familie og gode venner. Å dele tanker og følelser med noen du kjenner kan ofte hjelpe i en vanskelig situasjon. Det er viktig å vedkjenne seg sine følelser og gi uttrykk for dem. Enten det er å prate, gråte eller uttrykke sinne. Eller kanskje du har behov for å gjøre noe du liker godt?

Etter hvert vil de vanskelige følelsene slippe taket, og du vil gjenvinne tilliten og gleden ved livet. Hvis du derimot isolerer deg, vil de vanskelige følelsene mest sannsynlig vokse. Sorg og krise kan starte psykologiske reaksjoner som ikke alltid er like lett å fange, verken for deg selv eller andre.

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler