Søknadsskjema - refusjon

Søk om refusjon av helseutgifter.

For at søknaden skal kunne behandles må den være korrekt og fullstendig utfylt. Studentsamskipnaden forbeholder seg retten til å kontrollere at opplysninger er korrekte. Se også våre retningslinjer

Studentsamskipnadens helserefusjonsordning dekker delvis utgifter studenter har ved sykdom og andre helseplager. Høye helseutgifter skal ikke være et hinder for å gjennomføre et studium. Alle søkere må huske å laste opp kopi av studentbevis som også viser innbetalt semesteravgift (kan lastes opp som skjermbilde fra studentbevis-applikasjon eller som bilde/skannet studentbevis med både forside og bakside). 

Når din søknad er sendt vil du motta en kopi av din søknad per e-post som en bekreftelse på at søknaden er registrert i våre systemer. 

Personalia:


Refusjon av egenandeler innenfor HELFOs egenandelstak 1:


Refusjon av egenandeler innenfor HELFOs egenandelstak 2:


Ekstraordinære helseutgifter som ikke dekkes av HELFOs egeandelstak 1 og 2:


Utgifter til tannlege:


Opplasting av vedlegg:
Her må du laste opp alle dine vedlegg til søknaden slik at vi mottar den dokumentasjonen som er påkrevet for å behandle din søknad: