Søk barnehageplass

Søknadsfristen er 1. mars til hovedopptaket for barnehageplass i august. Vi har fortløpende suppleringsopptak utover denne fristen, hvilket betyr at du i praksis kan søke om barnehageplass hele året.

Hovedopptak av barn til Borre Student- og Idrettsbarnehage 

Søknad om barnehageplass sendes elektronisk via Horten kommunes hjemmeside, innen 1. mars.

Søkere som står på ventelisten må fornye søknaden ved å logge inn på ”min side” i søkerportalen.

Kriterier for opptak av barn i prioritert rekkefølge:

1) Barn som har rett til prioritert opptak etter barnehageloven §13
2) Heltidsstudenter prioriteres foran deltidsstudenter.
3) Søkere som har søsken i barnehagen prioriteres.

Ved behov for ytterligere informasjon om barnehagen, kontakt oss på epost: borreidrett@laringsverkstedet.no


Velkommen som søker til barnehagen!