Søk barnehageplass

Søknadsfristen er 1. mars til hovedopptaket for barnehageplass i august. Vi har fortløpende suppleringsopptak, det betyr at det er mulig å søke barnehageplass NÅ!

Søk om barnehageplass i Veslekroa studentbarnehage (lenke til kommunens nettside).