Søk barnehageplass

Søknadsfristen er 1. mars til hovedopptaket for barnehageplass i august. Vi har fortløpende suppleringsopptak, det betyr at det er mulig å søke barnehageplass NÅ!

Porsgrunn

Søk om barnehageplass i Elverhøy studentbarnehage (link til kommunens nettside).