Hvordan har koronalivet vært?

I mars 2021 får du som er student anledning til å svare på nettopp dette. Du vil nemlig motta en undersøkelse kalt SHoT, som tar for seg hvordan din helse og trivsel har vært det siste året.

SHoT - Studentenes helse og trivselsundersøkelse

SHoT-undersøkelsen 2021 gjennomføres 1. mars - 5. april 2021 og studenter som har lån gjennom Statens Lånekasse, vil motta undersøkelsen på e-post.

Alle heltidsstudenter i Norge, norske studenter i utlandet og fagskolestudenter kan besvare SHoT-undersøkelsen. Du logger inn med BankID og legger selv inn hvilken institusjon du studerer ved og hvilken samskipnad du tilhører.

OBS! Fagskolestudenter får ikke e-posten, og må selv gå inn på undersøkelsen via lenken under:

Fra 1. mars - 5. april kan du svare på SHoT-undersøkelsen HER.

Og du - benytt denne anledningen til å "melde ifra" om hvordan du har det! Det er på bakgrunn av DINE tilbakemeldinger at vi som jobber med studenthelse- og trivsel, kan lage et bedre tilbud som passer dagens studenter. 

Vinn 5000 kroner!

Vi i SSN ønsker at flest mulig av studentene tilknyttet oss skal svare på SHoT-undersøkelsen. Derfor får du som er student tilknyttet SSN , mulighet til å dra med deg en ganske grei premie om du svarer på SHoT 2021. Vi trekker nemlig fem gavekort á 5000,- blant de av "våre" studenter som har svart på undersøkelsen. I tillegg trekkes det tilsvarende premie på nasjonalt nivå. Det er med andre ord totalt 10 pengepremier på 5000 kroner i potten, og du som er tilknyttet SSN, har altså ekstra gode vinnersjanser!

Du er automatisk tilknyttet SSN om du har betalt semesteravgift til USN, Fagskolen i Vestfold/Telemark, Fagskolen Viken eller Politihøgskolen i Stavern.

Det eneste du trenger å gjøre for å være med i trekningen, er å svare på undersøkelsen innen fristen!

Om SHoT:

SHoT er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, og gjennomføres normalt hvert fjerde år. Forrige undersøkelse ble gjort i 2018 med over 50 000 besvarelser. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører SHoT på oppdrag fra de tre største studentsamskipnadene i Norge (SiO, Sammen og SiT). 

Målet med SHoT er å kartlegge studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Årets undersøkelse er en tilleggsundersøkelse for å fange opp hvordan studentene har det under pandemien.

Les mer om SHoT på studenthelse.no