Hvordan har koronalivet vært?

I mars 2021 får du som er student anledning til å svare på nettopp dette. Du vil nemlig motta en undersøkelse kalt SHoT, som tar for seg hvordan din helse og trivsel har vært det siste året.

Undersøkelsen er avsluttet

Resultatene forelå den 26. april 2021. Over 3000 studenter i Sørøst-Norge svarte på SHoT 2021.

Les mer om funnene i undersøkelsen her.

SHoT - Studentenes helse og trivselsundersøkelse

SHoT-undersøkelsen 2021 gjennomføres 1. mars - 5. april 2021 og studenter som har lån gjennom Statens Lånekasse, vil motta undersøkelsen på e-post.

Alle heltidsstudenter i Norge, norske studenter i utlandet og fagskolestudenter kan besvare SHoT-undersøkelsen. Du logger inn med BankID og legger selv inn hvilken institusjon du studerer ved og hvilken samskipnad du tilhører.

OBS! Fagskolestudenter får ikke e-posten, og må selv gå inn på undersøkelsen via lenken under:

Fra 1. mars - 5. april kan du svare på SHoT-undersøkelsen HER.

Og du - benytt denne anledningen til å "melde ifra" om hvordan du har det! Det er på bakgrunn av DINE tilbakemeldinger at vi som jobber med studenthelse- og trivsel, kan lage et bedre tilbud som passer dagens studenter. 

Vinn 5000 kroner!

Vi i SSN ønsker at flest mulig av studentene tilknyttet oss skal svare på SHoT-undersøkelsen. Derfor får du som er student tilknyttet SSN , mulighet til å dra med deg en ganske grei premie om du svarer på SHoT 2021. Vi trekker nemlig fem gavekort á 5000,- blant de av "våre" studenter som har svart på undersøkelsen. I tillegg trekkes det tilsvarende premie på nasjonalt nivå. Det er med andre ord totalt 10 pengepremier på 5000 kroner i potten, og du som er tilknyttet SSN, har altså ekstra gode vinnersjanser!

Du er automatisk tilknyttet SSN om du har betalt semesteravgift til USN, Fagskolen i Vestfold/Telemark, Fagskolen Viken eller Politihøgskolen i Stavern.

Det eneste du trenger å gjøre for å være med i trekningen, er å svare på undersøkelsen innen fristen!

Om SHoT:

SHoT er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, og gjennomføres normalt hvert fjerde år. Forrige undersøkelse ble gjort i 2018 med over 50 000 besvarelser. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører SHoT på oppdrag fra de tre største studentsamskipnadene i Norge (SiO, Sammen og SiT). 

Målet med SHoT er å kartlegge studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Årets undersøkelse er en tilleggsundersøkelse for å fange opp hvordan studentene har det under pandemien.

Les mer om SHoT på studenthelse.no