Selvtillit

Blir du usikker og redd når du skal starte på noe nytt? Synes du det er tryggere i forelesningene enn i pausene? Tenker du mye på hvordan andre oppfatter deg? Er du opptatt av å prestere?

I en presset studenthverdag kan det være lett å tenke at det du gjør ikke er godt nok. Andre konsekvenser kan være at du føler deg utenfor, at du får et overdrevent fokus på hva andre tenker om deg, at du kvier deg for å bli med i gruppearbeid eller at du trekker deg unna all sosial kontakt. Ensomhet og depresjon kan bli en følge.

Dersom du har opplevelser av denne art, kan det være en god ide å spørre medstudenter om råd eller om hvordan de selv opplever disse situasjonene.

Våre rådgivere tilbyr:

  • Individuelle samtaler
  • Sortere tanker