Behandling av personopplysninger - SSN Helse

Nedenfor følger supplerende informasjon om samtykke til behandling av personopplysninger for studenter som benytter seg av tjenestene som leveres av SSN Helse.

Informasjon om og samtykke til oppbevaring av personopplysninger i SSN Helse

Den eurpeiske personvernforordningen (GDPR), krever at Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge avd. Helse innhenter samtykke til å behandle og oppbevare personopplysninger om studenter  så lenge de er mottakere av vår samtaletjeneste.   

Slike opplysninger vil være navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, sivilstatus, studieretning, tidspunkt for samtaler, fortløpende nedtegnelser i studentjournalen gjennom samtale/behandlingsforløpet og videreformidling av informasjon dersom studenten ønsker bistand til å komme i kontakt med andre offentlige hjelpeinstanser. All informasjon lagres og transporteres kryptert i vårt journalsystem ”Psykbase” som leveres av selskapet ASPIT.

Det er kun behandlende samtaleterapeut som har tilgang til informasjonen som blir lagret. Samtykket er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Studenten har rett til innsyn i egen journal samt rett til å be om sletting av  opplysninger som er lagret og som SSN ikke lenger er påkrevet å oppbevare eller behandle.

Student som skal reigstreres for bruk av tjenester fra SSN Helse må gi sitt samtykke som gjengitt nedenfor:

Jeg gir herved samtykke til at Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge avd. Helse kan samle inn og behandle relevante personopplysninger om meg som beskrevet over. Samtykket gjelder også for oppbevaring av disse dataene hos vår systemleverandør ASPIT og deres underleverandører.

Jeg er klar over at jeg har rett til innsyn i min journal, og at jeg når som helst kan be om at innhold rettes og/eller slettes.

Jeg kan til enhver tid tilbakekalle dette samtykke til innhentning/videregivelse av opplysninger, gjeldende fra den dato jeg tilbakekaller. Tilbakekall av samtykke må skje skriftlig til SSN ved henvendelse til post@ssn.no.