Barnehage på Ringerike

Studentsamkipnaden har et samarbeid med Eikli barnehage i Ringerike kommune.

For mer informasjon se Ringerike kommunes nettside: Eikli barnehage