Regler og priser

Bolig og ordensreglement (intern link).
Samlet oversikt over husleiepriser (link til boligside).
Tildelingsreglement (PDF 67 kb).

Prisliste

Bytte av sylinder Kr 750 
Flyttegebyr Kr 500
Ikke student-tillegg Kr 500 månedlig tilleggsgebyr
Innlåsing dagtid vaktmester/husvert Kr 200 (etterfakturert) 
Innlåsing S.O.S Event Security AS, kl 22:00-07:30 Kr 685 (etterfakturert) 
Vaskebrikke (nyere) Kr 100 depositum - 12 kr pr vask
Vaskebrikke (eldre) Kr 50 depositum - 12 kr pr vask
Leie av motorvarmer pr sesong (kun Klokkergården) Kr 600
Leie av parkeringsplass (kun Campus Ringerike og Papillon) Kr 800 pr mnd
Tap av nøkkel - ikke system Kr 150
Tap av postkassenøkkel Kr 100
Tap av systemnøkkel Kr 500 pr stk
Tapt/ødelagt nøkkelkort Kr 200
Ekstra nøkkelkort Kr 200
Tekstilpakke Kr 475
Ødelagt router Kr 250
Hytteleie ordinær helg Svarstad Kr 1300/1500 + kr 650 vask
Hytteleie ordinær helg Norefjell Kr 1300/1500 + kr 600 vask
Hytteleie ukedag Kr 375/450 + kr 600/650 vask
Hytteleie ferie per døgn Kr 600 + kr 600/650 vask
Rengjøring fellesrom Kr 430 per time
Rengjøring av bolig ved utflytt Kr 430 per time
Purregebyr 1. gang * Kr 67 (via Sergel)

*Det sendes bare ut ett purregebyr fra Sergel før beløpet sendes til rettslig inkasso.
Med forbehold om endringer i prisliste.